Questions and answers

Czy kierowcy, przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę powinna opierać się o wykaz z ewidencji ludności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy lekarz, który nie podszedł do egzaminu po specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej jest lekarzem systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy miesięczne premie zmienne będą wchodziły do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka opiekunowi prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi jeżeli kontrahent zawiesił działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy na czas nieobecności nauczycielki dyrektor szkoły może zatrudnić innego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy przekazać klauzulę informacyjną przedstawicielom różnych firm, z którymi burmistrz zawiera umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy umorzyć postępowanie w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel bez odpowiednich kwalifikacji może nauczać lekcji religii w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na złom pochodzący z rozbiórki firma zlecająca powinna wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odszkodowanie za nieruchomość jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy organ powinien poczekać z pobraniem opłaty do czasu rozstrzygnięcia przez WSA skargi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy organ prowadzący może przekształcić umowę o pracę dyrektora przedszkola w zatrudnienie przez mianowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy pieniądze, które jeden rodzic otrzymuje od drugiego na utrzymanie dziecka, podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik zajmujący się produkcją i sprzedażą części do motorów musi posiadać kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek przyjąć wniosek pracownika o wycofanie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może skierować na badania kontrolne pracownika, jeżeli ma podejrzenia co do stanu jego zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownika, u którego zmieni się system czasu pracy, należy wysłać na badania do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi można udzielić w 2019 roku urlopu wypoczynkowego awansem na 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi z niepełnosprawnością ruchową należy zapewnić stanowisko pracy na najniższej kondygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w BDO, a nie powinien może dostać karę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy pośrednictwie w sprzedaży Google adwords lub reklamy Facebook należy sporządzić IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rozbudowa gospodarstwa rolnego o 20 DJP wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy służba BHP powinna być stale wyznaczona w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spadkobiercę ustawowego należy traktować jako nowego nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy sprzedaż samochodów używanych powinna być ewidencjonowana na kasie online?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy szkoła powinna zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Centrum Usług Wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie uzupełniające dla dorosłych osób niepełnosprawnych uwzględnia się do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania określa się czas jej obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakład fryzjerski i kosmetyczny musi się zarejestrować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zgodne z prawem jest łączenie funkcji kierownika budowy i wykonywania zadań służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować system do zdalnego odczytu wodomierzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje dla przychodów z działalności w zakresie wyrobu i sprzedaży lodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaka stawka VAT jest prawidłowa jeśli agencja reklamowa dostarczyła materiały przygotowane ręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować otrzymaną dotację jeżeli druga jej rata wpłynęła po zmianie stawek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi transportu jedzenia z restauracji do klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść spółka w przypadku niezłożenia sprawozdań do sądu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie obowiązki pociąga zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie przychody Młodzieżowy Klub Sportowy powinien uwzględnić przy ustaleniu limitu zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT jeśli samochód służy do działalności zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak interpretować zapis art. 17 ust. 1pkt 39 CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy liczyć 2-tygodniowy okres na wprowadzenie zmian do regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenia właściciela lokalu, który na rzecz wspólnoty wykonuje drobne prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne