Questions and answers

Kiedy można rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy ująć w księgach rachunkowych faktury za transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto w szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie powinien zatrudniać nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto zatwierdza dodatek rozliczeniowy, skoro wydobycie było większe niż 20 000 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Która gmina jest właściwa dla wypłaty zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy OPS, na terenie którego mieszka obecnie strona powinien przyznać prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie rodzicielskie babci jako rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakim terminie należy zawiadomić o sesji rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Co się zmieni od 2020 roku w ewidencjowaniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych poprzez kasy fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co to znaczy przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy akcyza jako zobowiązanie publiczno-prawne nie stanowi podstawy do obliczenia marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy budowa instalacji gazowej dla budynku rekreacji indywidualnej wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy była matka zastępcza osoby pełnoletniej może złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy firma montująca światłowód w budynkach mieszkalnych może zastosować 8% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy instalacja gazowa wymaga zmiany decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy każdy lekarz może wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy leasingodawca może udostępnić dane leasingobiorcy wierzycielowi - firmie prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy lekarka z Ukrainy może zawrzeć ze szpitalem umowę wolontariatu jako sekretarka medyczna oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy lekarz może zaksięgować zakup książek medycznych jako pozostały wydatek w KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można sprzedać grunt w budynkami korzystając ze zwolnienia z VAT, jeśli odliczono przy zakupie podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wybudować na zgłoszenie lub bez - piętrową altanę o pow. 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można wydać decyzję „wstecz” w sytuacji przyznawania świadczenia niepieniężnego w formie schronienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można wysłać nauczyciela w podróż służbową - wyjazd z wychowankami na zawody sportowe – busem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nadwyżka wypłacanej gotówki nad opodatkowany dochód występującego wspólnika generuje u niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce powracającej z urlopu wychowawczego przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielowi za trzy miesiące pracy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy na zniszczenia gniazda nieczynnego potrzebne jest zezwolenie RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organizując wyjazd do teatru poza miejscowość, w której znajduje się szkoła należy przygotować kartę wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy organ podatkowy może określić niższe niż zadeklarowane przez osobę prawną zobowiązanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy płacąc za czynsz muszę płacić go na konto będące na "białej liście"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podanie adresu obiektu budowlanego na stronie tytułowej projektu budowlanego jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% do sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy potwierdzeniem dostawy do innego kraju Unii może być wywóz wyrobów gotowych z tych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni przy sprzedaży bezpośredniej żywności nieopakowanej mogą sami prać odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownikowi, który podpisał umowę o pracę na okres próbny przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy producent ma obowiązek dostarczania kupującemu informacji o substancjach użytych do wyrobu produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej do dochodu rodziny wlicza się dodatek wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rolnik może wyciąć kilkudziesięcioletnie topole kanadyjskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne