Questions and answers

Czy na zniszczenia gniazda nieczynnego potrzebne jest zezwolenie RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy organizując wyjazd do teatru poza miejscowość, w której znajduje się szkoła należy przygotować kartę wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy organ podatkowy może określić niższe niż zadeklarowane przez osobę prawną zobowiązanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy płacąc za czynsz muszę płacić go na konto będące na "białej liście"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podanie adresu obiektu budowlanego na stronie tytułowej projektu budowlanego jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% do sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy potwierdzeniem dostawy do innego kraju Unii może być wywóz wyrobów gotowych z tych materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni przy sprzedaży bezpośredniej żywności nieopakowanej mogą sami prać odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownikowi, który podpisał umowę o pracę na okres próbny przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy producent ma obowiązek dostarczania kupującemu informacji o substancjach użytych do wyrobu produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej do dochodu rodziny wlicza się dodatek wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rolnik może wyciąć kilkudziesięcioletnie topole kanadyjskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się dodatek za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy uwzględnić w podstawie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile wynosi średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od 01.01.2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest różnica między procesem zbierania a procesem R13?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak gmina powinna wystawić fakturę za sprzedaż bezprzetargowo działki trzem osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty są konieczne do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży towarów do obszarów wolnocłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel-wychowawca w niepublicznej placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są sankcje za niezłożenie IFT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinna mieć osoba zajmująca się napełnianiem butli gazami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak interpretować obecnie znowelizowany i zaostrzony art. 183 § 1 k.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownicy, która wraca do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkole za zgodą kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować zwrot kosztów za transport auta dokonany przez firmę świadczącą usługi windykacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidło rozliczyć ZFŚS w związku ze zmianą zatrudnienia względem wcześniej planowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy lekarza rezydenta realizującego programowe dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak wykazać na gruncie VAT nabycie i odsprzedaż bonów do galerii handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszt pracy wykonanej przez pracowników agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować opakowania zbiorcze niepowstające w wyniku świadczenia usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy dokonać korekty wewnątrzwspolnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy wykazuje się import towaru a kiedy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy zmiana przeznaczenia samochodu nie powoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy zwrot kosztów nagród powinien odbyć się na podstawie noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać stronie świadczenie wychowawcze na przysposobione dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób dokonywać zbiorczych płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne