Questions and answers

Jakie dokumenty musi przedstawić obywatel UE, aby można było przyznać KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie kwoty należy umieszczać w planie postępowań na dany rok, brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jakie obowiązki w VAT ciążą na podatniku w związku z ponownym przejęciem gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakim trybem należy rozpatrywać umorzenie decyzji w kwestii kosztów za holowanie i przechowanie pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaki wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielce po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak liczyć wysokość budynku przy dachu dwuspadowym o nachyleniu 25 stopni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak obliczyć termin 21 dni w przypadku zgłoszenia z projektem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak postąpić jeżeli zapłacono za towar na podstawie faktury pro-forma w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w sprawie wniosku o rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak powinny wyglądać księgowania w przypadku VAT nie podlegającemu odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad dzieckiem, który ma tygodniowo 27 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT sprzedaż garażu wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak weryfikować kontrahenta w przypadku płatności z zastosowaniem polecenia zapłaty (direct debit)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać przekazanie towarów do magazynu call of stock w styczniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż towarów firmie spoza UE, jeśli towar został wysłany do oddziału firmy w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w VAT-7 nabycie samochodu osobowego z USA z przemieszczeniem samochodu z Holandii do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób można zalegalizować staw, wykonany przed 1974 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Z jaką stawką należy wystawić fakturę, gdy na przełomie roku podatnik zostaje czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budowa sieci telekomunikacyjnej wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dla ucznia posiadającego nauczanie indywidualne przysługuje dodatkowa dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dochody z rolnictwa podlegają opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dochody z zagranicy mają wpływ na stosowanie ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy faktura za trening rehabilitacyjny zdrowy kręgosłup prezesa zarządu będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy główny księgowy OPS zatrudniony w wymiarze 1/8 etatu może być jednocześnie skarbnikiem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może udzielić dotacji na pokrycie udziału własnego archidiecezji na konserwację zabytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna umożliwiająca kserowanie paszportów obcokrajowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy malowanie instalacji odgromowej na kolor żółto-zielony jest uregulowane przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy materiały zużyte na rzecz niezakończonej usługi należy ująć w spisie z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mieszkanie zakupione na rynku pierwotnym można amortyzować ze stawką 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest przywrócenie terminu do złożenia wniosku, aby ustalić prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można klasyfikować ucznia, który przed radą klasyfikacyjną zmienił szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czym się różni praca konserwatora w szkole od pracy rzemieślnika zatrudnionego w tej samej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września do lipca przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 2 września do końca czerwca przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obywatel Polski zarejestrowany jako podatnik w Szwecji może mieć status rolnika ryczałtowego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy ofertę złożoną po terminie na składanie ofert ujmuje się w zestawieniu złożonych ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, może ją anulować i wydać kolejną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy osoba świadcząca usług przedstawiciela handlowego może rozliczać się w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, który będzie w ramach działalności udzielał korepetycji, może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy podatnik może uzyskać informacje, kto wpłacał podatek w przypadku gdy dokonywała tego osoba trzecia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnikowi zwolnionemu z VAT można bezpiecznie płacić na rachunek spoza białej listy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownicy OPS będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne