Questions and answers

Od kiedy liczy się przedawnienie należności z tytułu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Od kiedy można wybrać podatek liniowy, rozwiązując z pracodawcą umowę o pracę w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób nabywca usługi dokona korekty z „odwrotnego obciążenia” na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób rozumieć pojęcie "jednorazowej wartości transakcji'?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w kosztach wydatki związane z pracami badawczo-rozwojowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć limit 15.000 zł dla umów ciągłych rozliczanych okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W których pozycjach deklaracji VAT-7 wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód przy fakturze wystawionej z góry za cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy garaż wolnostojący powinien spełniać warunki techniczne dla garaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czyim kosztem są wydatki na delegacje do spółki zależnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można umorzyć pożyczki udzielone spółce z o.o. przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można w równoczesnym czasie prowadzić dwa postępowania dotyczące wygaszenia i uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy na liście obecności można pomijać pracowników długotrwale nieobecnych w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielka nabywa prawo do trzynastki za dwa okresy zatrudnienia w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podwyższenie wkładu przez komplementariusza spółki komandytowej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prokuraturę nie będącą podatnikiem VAT obowiązuje mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne i FP są kosztami uzyskania przychodów w przypadku zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka cywilna powinna opodatkować PCC wypracowany zysk spółki, który nie został wypłacony wspólnikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy udziałowiec i jednocześnie dyrektor firmy powinien być skierowany na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej może dotyczyć jednej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wicedyrektorowi szkoły można powierzyć nadzór nad działalnością internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji ubezpieczona spółka może udostępnić dane i jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w podstawie trzynastki należy uwzględnić jednorazowy dodatek uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może żądać od dewelopera wymiany windy, która ulega awarii średnio 1x w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zakup materiałów używanych w produkcji cukierniczej należy ująć w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie ująć przychód powstały ze zmiany wykorzystania środka trwałego w dacie sprzedaży pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki okres czasu powinno obejmować sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za pierwszy rok działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wartość leasingu wniesionego aportem do spółki i jak go ująć w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rolnik powinien księgować w KPiR zakup nasion, nawozów i oprysków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto jest zobowiązany do uzgodnienia wysokości odszkodowania w przypadku dokonania podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto podpisuje świadectwo pracy wydawane prezesowi zarządu spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto powinien rozpatrzyć zgłoszenie dotyczące remontu budowli piętrzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna zaksięgować notę, którą udokumentowany został voucher do restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zapłatę zobowiązań spółki z o.o. przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przekształcić umowę, jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nagroda otrzymana od WFOŚ za zaangażowanie w ochronę środowiska i dbanie o ekologię korzysta ze zwolnienia z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwa miesiące należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwa miesiące należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na kilka miesięcy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pozwolenia na budowę mają charakter informacji publicznej przetworzonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy produkcja brykietu ze słomy jest działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wydatki na studia zleceniobiorcy będącego małżonkiem stanowią koszt uzyskania przychodów zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykonanie systemu oddymiania jest przebudową budynku i czy wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zwrot nadwyżki zaliczek na wspólną nieruchomość dla członków wspólnoty generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile dni opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi, który zatrudniony jest w dwóch szkołach na 1/2 etatu??

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak dokonać przekształcenia i zaksięgować leasing operacyjny budynku biurowego zgodnie z IFRS 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak interpretować informacje zawarte w portalu usług elektronicznych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy obliczyć ilość dni urlopu dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne