Questions and answers

Czy świadczący usług geodezyjne są zobowiązani do posiadania kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wigilia z noclegiem dla kontrahentów może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w Środowiskowym Domu Samopomocy musi być zatrudniony główny księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wynagrodzenie minimalne może być sumą kilku składników?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wynajmujący lokal ma obowiązek umieszczania oznakowania informującego o zakazie palenia w danym budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w związku z likwidacją stanowiska pracy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zasiłek opiekuńczy przerywa zaplanowany i zatwierdzony urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak interpretować proces odzysku R12?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć zmodyfikowane regulacje dotyczące zaliczanie wpłat podatnika, w kontekście podatków lokalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak potraktować manko w stracie działalności klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo informować pacjentów o tym, w którym gabinecie przyjmuje jaki lekarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić długość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ustalić godziny rozpoczęcia i zakończenia dobry pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zakwalifikować dojarkę dla rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy ma miejsce stan nagłego zagrożenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Kiedy pracodawca może skorygować deklarację pierwotnej wpłaty na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy wydatek na nabycie mieszkania uprawnia do ulgi mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto i na jakiej podstawie powinien wypłacić ekwiwalent za okulary dyrektorowi instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien być organem rejestrującym żłobek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy liczyć alimenty zasądzone prawomocnym wyrokiem przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakim przypadku należy uzupełnić kolumnę ,,g" w załączniku ZDN-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób może postąpić zamawiający, jeżeli wykonawca złoży mu oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób podarować mieszkanie oraz meble używane wcześniej w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dla każdej substancji niebezpiecznej należy wykonywać pomiary frakcji wdychalnej i respirabilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy jest możliwe wydanie pozwolenia na przebudowę budynku ogrzewanego piecem gazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy montaż windy wewnątrz budynku użyteczności publicznej wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest potrącenie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z bieżących świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przeprowadzać procedurę scalenia bez potrzeby podziału i dla jednej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy należy się zasiłek rodzinny matce na dziecko zamieszkujące z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy OPS ma prawo przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy za stary okres zasiłkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy prowizja od wcześniejszej spłaty kredytów na kolektory podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy spełnianie tylko kryterium dochodowego jest wystarczające do przyznania stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wymiana całości instalacji gazowej w budynku może być traktowana jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2020 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne