Questions and answers

W jaki sposób spółka powinna zaksięgować notę, którą udokumentowany został voucher do restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zapłatę zobowiązań spółki z o.o. przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przekształcić umowę, jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nagroda otrzymana od WFOŚ za zaangażowanie w ochronę środowiska i dbanie o ekologię korzysta ze zwolnienia z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwa miesiące należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na dwa miesiące należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na kilka miesięcy należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pozwolenia na budowę mają charakter informacji publicznej przetworzonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy produkcja brykietu ze słomy jest działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wydatki na studia zleceniobiorcy będącego małżonkiem stanowią koszt uzyskania przychodów zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykonanie systemu oddymiania jest przebudową budynku i czy wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy zwrot nadwyżki zaliczek na wspólną nieruchomość dla członków wspólnoty generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile dni opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi, który zatrudniony jest w dwóch szkołach na 1/2 etatu??

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak dokonać przekształcenia i zaksięgować leasing operacyjny budynku biurowego zgodnie z IFRS 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak interpretować informacje zawarte w portalu usług elektronicznych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy obliczyć ilość dni urlopu dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo wykazać nauczyciela do wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy przekształcić umowę nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ująć w kosztach podatkowych niezamortyzowaną część budynku oraz wydatki poniesione na jego wyburzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyliczyć prawa autorskie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy i za jaki okres spółka z o.o. w likwidacji składa sprawozdanie do KRS w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować należności otrzymane poprzez portal wspieram.to?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób w księgach handlowych spółka z o.o. powinna ujmować faktury sprzedaży z naliczonym niemieckim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy możliwe jest umorzenie zawieszonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pracownika należało skierować na ponowne badania do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy projekt budowlany oświetlenia ulicznego o napięciu do 1 kV wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy wpisuje się w katalog zmiany sposobu użytkowania zmiana funkcji pomieszczenia z gospodarczego na szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Gdzie i w jaki sposób należy uiścić opłatę za KDR zgodnie z art. 13 ust. 1a ustawy o KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak wygląda sprawa dzierżawy nieruchomości, jeżeli jest więcej niż jeden chętny do zawarcia umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować ratę leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy do wniosku o zasiłek stały można dołączyć odpis orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wykonywania przez podmiot mający umowę z zakresu POZ badań w ramach profilaktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można nauczycielowi wręczyć lub wysłać pocztą wypowiedzenie, gdy przebywa na kolejnych zwolnieniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nabycie przedsiębiorstwa w spadku podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczycielowi należy liczyć staż z dodatkowych świadectw pracy, których nie liczy zakład macierzysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osobie doświadczającej przemocy w rodzinie można wydać kserokopię dokumentacji procedury "Niebieskie Karty"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy o zamiarze likwidacji szkoły należy powiadomić osobnym pismem matkę i ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ponowne nabycie nieruchomości w ramach odwołania darowizny należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy rzeźbiarz powinien posiadać zezwolenie na gospodarkę odpadami i powinien wpisać się do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne