Questions and answers

Od kiedy osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w okresie epidemii decyzje administracyjne ulegają uprawomocnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy burmistrz może wydać ustne polecenie dyrektorom szkoły, aby nauczyciele prowadzili nauczanie zdalne ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy kuchenkę gazową można zlokalizować w pokoju w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakiej procedurze podlega wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych/fundamentowych budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola może nastąpić na podstawie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w czasie epidemii istnieją przeciwwskazania do stosowania klimatyzacji w gabinecie lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy projekt budowlany instalacji gazowej musi zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

W jaki sposób pacjenci mają podpisywać dokumentację w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy i skąd podmiot może uzyskać informację, iż oświadczenie zostało złożone przez pacjenta na platformie IKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy budowa dwóch studni głębinowych na jednej działce wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy bieg terminu 21 dni, o którym mowa w art. 30 ust. 5 pr. bud. ulega zawieszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy wojewódzki konserwator zabytków ma prawo ingerować w merytoryczną treść projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału działki wzdłuż ściany zewnętrznej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można wydzielić działkę na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, która stanowi faktycznie dojazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy upłynie termin II raty opłaty za alkohol w świetle tarczy antykryzysowej 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel, który nabył prawa emerytalne, może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od jakiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego należy naliczyć odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy niepubliczna szkoła policealna dla osób dorosłych ma obowiązek tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w czasie pandemii może się odbyć egzamin na kartę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przyznany zasiłek okresowy należy traktować jako dochód przy ustalaniu odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można połączyć klasę I, II i III na zajęciach edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można zawrzeć kontrakt socjalny z osobą chorą psychiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w związku z koronawirusem można rozwiązać umowę z pracownicą obsługi w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy jest możliwość prawna zmiany decyzji zmieniającej w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy uczeń może rozpocząć naukę w I klasie szkoły branżowej od nowa w innym zawodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak można sprawdzić, ustalając odpłatność na pobyt w DPS, czy dochód przekracza 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy do dochodu ustalanego celem przyznania zasiłku okresowego należy wliczyć wynagrodzenie za marzec br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy siostra na podstawie pełnomocnictwa notarialnego może ubiegać się o umieszczenie brata w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaką wysokość dodatku za wysługę lat należy przyznać nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane dziecka szkoła podstawowa może udostępnić matce, która ma ograniczone prawa rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy trzecia umowa pomocy nauczyciela w tej samej szkole powinna być zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co się dzieje z SOR w przypadku zawieszenia działalności komórek organizacyjnych przypisanych do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy w umowach o roboty budowlane istnieje coś takiego jak wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne