Pytania i odpowiedzi

Czy sprzedaż części nieruchomości (działka niezabudowana) sprzedaż będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Od jakiej kwoty należy wyliczyć wzrost wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów na dzień 1.07.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy ratownik medyczny może być zatrudniony na stanowisku opiekuna medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy budynek gospodarczy odsunięty o 5 cm od budynku mieszkalnego można potraktować jako przybudowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę o pracę z pracownikiem fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny podlega dziedziczeniu i czy spadkobiercy słusznie ubiegają się o pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Czy pracodawca może zniszczyć zeskanowane dokumenty, jeśli pracownik ich nie odbierze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy nie przysługuje dieta z tytułu zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy po umowie terminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy niezabudowanego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje ma otrzymanie przez spółdzielnię faktury z błędną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy umowa zlecenia powoduje utratę prawa do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dostawa drzew w donicach powinna być opodatkowana 8% VAT, a dostawa osobno stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy wypłacać za czas kwarantanny - wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można wybudować budynek rekreacji indywidualnej na terenie zabudowy mieszkaniowej i usług turystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca przejmujący może wypowiedzieć zakładowy układ zbiorowy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy ulgę na złe długi można zastosować w stosunku do płatności od zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać pracownika oddelegowanego do Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora po 15 sierpnia w wymiarze maksymalnie 4 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto powinien złożyć wniosek o świadczenie dobry start na dziecko w DPS, które nie posiada opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy dyrektor szkoły może odmówić przyznania ponownego urlopu bezpłatnego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy dokonać wyrównania dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jest możliwe pokrycie wynagrodzenia osoby fizycznej będącej dyrektorem z dotacji otrzymywanej przez jst?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy ekwiwalent za urlop przysługuje nauczycielowi, który kończy stosunek pracy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Ile godzin powinno zostać zrealizowane na kursie doszkalającym oraz kursie umiejętności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny się znaleźć we wniosku dotyczącym nadania nowej siedziby szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można wydać dwie różne decyzję, czy powinno to odbywać na zasadzie decyzji zamiennej WZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie formalności muszą być dokonane przed Urzędem Skarbowym, aby nadał numer NIP współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy prawidłowo wydać świadectwo pracy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy budowa szkoły niepublicznej może stanowić zabudowę usługową, czy jest budynkiem oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy ryczałt przyznany społecznemu inspektorowi pracy podlega ochronie przed wypowiedzeniem zmieniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy stosując ruchomą organizację czasu pracy można ustalić różne godziny rozpoczynania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy mieszkania na parterze, do których wchodzi się po 3 schodkach, są zgodne z warunkami technicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa oraz nagroda jubileuszowa to nagrody, o których mówi art. 105 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na okres próbny jeszcze przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zwolnienie z opłaty skarbowej dotyczy tylko budownictwa mieszkaniowego, czy też zabudowy gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy na likwidację piecyków gazowych konieczna jest zgoda wszystkich mieszkańców danej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić dla kierowcy zaświadczenie o przerwie w prowadzeniu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak PINB powinien rozpatrzyć wniosek o wznowienie postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od usługi, która ostatecznie nie była świadczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne