Questions and answers

Czy możliwa jest wypłata nagrody jubileuszowej w okresie przestoju ekonomicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy należy wydać nowe pozwolenie na budowę, jeśli projekt zagospodarowania biogazowni stanowi nowe opracowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zatrudnianie wspólników wieloosobowych spółek z o.o. na stanowiskach członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy wydać decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakim regulacjom podlega zbieranie odpadów pochodzenia zwierzęcego I kategorii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i pozostałe należności ze stosunku pracy po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w przypadku wykonania obowiązku odzysku i recyklingu występuje zasada kontynuacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inwestorem wniosku o pozwolenie/zgłoszenia na budowę może być miasto i gmina, czy musi być gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wspólnik dwuosobowej spółki cywilnej zatrudniającej 15 osób jest mikroprzedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy mamy obowiązek wystawienia faktury VAT na rzecz podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, który jest na niepłatnym zwolnieniu lekarskim ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy wnuczce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie oznaczenia nadać przy przelewie zaliczki na podatek od wynagrodzenia członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jaką podstawę prawną powinien powołać się zakład gospodarki mieszkaniowej w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy działka gruntu wydzielona na wniosek właściciela nieruchomości pod publiczny ciąg pieszo-jezdny przechodzi z mocy prawa na własność gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na oddział sportowy liczący 16 uczniów przysługuje subwencja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczać pochodne instrumenty finansowe zawierana poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie osobie, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można uchylić decyzję na wniosek strony przyznającą świadczenie w okresie pandemii Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy LZO są rozpuszczalnikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zastępca kierownika działu organizacji i HR może pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy kuchenka gazowa może być zlokalizowana w pokoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak ustanowić trwały zarząd dla nieruchomości, której nie można podzielić geodezyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki klucz podziału kosztów zastosować, gdy spółka uzyskuje przychody wyłącznie z dywidend?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można w BIP zamieścić sprawozdania w pliku PDF bez podpisu kierownika jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy budowa stawu rybnego jest zgodna z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy z subwencji z PFR spółka może sfinansować zakup działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką datę należy uznać za datę udzielenia pożyczki z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca powinien przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie dane księgowe należy wykazać by otrzymać 25% umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne