Questions and answers

Czy sprzedaż złomu wyłączy możliwość korzystania za zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy urząd gminy może pozyskiwać dane osobowe mieszkańców celem wysłania im życzeń urodzinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wnioski o urlop i karty urlopowe pracowników należy umieszczać w aktach osobowych w części B?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w orzeczeniu lekarskim musi być wyraźne wskazanie do pracy w okularach dla refundacji ich kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować środki trwałe, na które zostanie otrzymana dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką karę może nałożyć PIP na dyrektora, który nie powiadomił PIP o sporze zbiorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie dokumenty są potrzebne do przekazania odpadów o charakterze surowcowym za granicę z Instalacji Komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaki staż pracy 4 czy 5 lat należy przyjąć do stażu pracy po ukończeniu technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika, który w styczniu 2020 r. uzyskał dochód 100.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wręczenie pracownikom bonów Sodexo, które zostały zakupione ze środków obrotowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić podatek od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wykazać w VAT usługę wystawioną w ramach akcji charytatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak zweryfikować kontrahenta w przypadku płatności poprzez polecenie zapłaty lub zlecenie stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy ponownie przeliczyć podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od którego miesiąca nastąpiła utrata dochodu w związku z przejściem wnioskodawczyni na urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od którego miesiąca uchylić prawo do funduszu alimentacyjnego, gdy przekroczono kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób powinna rozliczać się firma wytwarzająca duże ilości odpadów z grupy 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach fakturę na zakup towarów otrzymaną kilka lat po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą należy zgłosić pracownika do PPK jeżeli najpierw złożył deklarację o rezygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy do rejestru beneficjentów rzeczywistych należy wpisać członków zarządu oraz prokurenta spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do utworzenia internatu potrzebna jest uchwała organu prowadzącego szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina powinna naliczyć opłatę za usunięte drzewa, gdy z wnioskiem zwrócił się Zarząd Dróg Wojewódzkich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy jeśli garaż nie będzie dłuższy niż 6,5 m i wyższy niż 3,0 m można dokonać jego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

Czy ładowanie akumulatorów litowo-jonowych w pomieszczeniu należy zgłosić organowi ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy małoletniej matce, która uczy się w szkole ponadpodstawowej przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy małżonkowi po zmarłej nauczycielce przysługuje odprawa pośmiertna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na budowę ścieku przy jezdni konieczne jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy należy wypłacać dotację w wysokości subwencji na ucznia klasy 1-3, który realizuje nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który przepracował w szkole 4 miesiące nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi, który miał przerwę w zatrudnieniu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy obsługa finansowo-księgowa OPS może być wykonywana przez Urząd Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od dochodu do zasiłku stałego odlicza się raty zaległych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy OPS powinien objąć ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne