Questions and answers

Czy zadrzewienie nie powinno być sklasyfikowane jako las z racji, iż przekracza powierzchnię 10 arów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zastępca wójta może być jednocześnie dyrektorem instytucji kultury w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy zespół budynków pensjonatowych jest zgodny z funkcją terenu MN, U?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zgodnie z art. 110 ust. 9 u.p.s. rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na okres jednego roku w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka będzie maksymalna wysokość potrącenia komorniczego alimentacyjnego z zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak amortyzować myjnię samoobsługową wraz z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka powinna być składka na ubezpieczenie zdrowotne w poz. 73 i 74 w nowym druku PIT-11 za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka stawka akcyzy będzie właściwa dla płynu do e-papierosów po 30.06.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką odpowiedzialność może ponieść kierownik zamawiającego w przypadku naruszenia przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować przy usłudze projektowania sukni ślubnej oraz jej uszycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować gdy w 2020 r. dojdzie do sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku organizacji transportu przez firmę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży szkoleń z zakresu informatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak bardzo jest stratny nauczyciel, zostając dyrektorem, jeśli chodzi o awans na nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakich wzorów zaświadczeń o ukończeniu praktyki dla młodocianych pracowników należy używać?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki dokument powinien złożyć wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku odnoszącego się do jego zdolności zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie bhp ma podmiot korzystający z usług pracowników innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie są podstawy do nieklasyfikowania uczennicy ze wszystkich przedmiotów z uwagi na brak możliwości dokonania oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaki organ w obecnym czasie powinien zająć się egzekucją wykonania nakazu rozbiórki z 1997 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi za okres umowy o pracę trwającej jeden miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo przyjmować uczniów do zdania egzaminu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy ustalać prawo nauczycieli do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy w regulaminie pracy zapisać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura zmiany podmiotu zarządzającego PPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak praktycznie rozwiązać prowadzenie obok akt osobowych dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo określić datę zakończenia stażu nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak przenieść pracowników spółki cywilnej do działalności indywidualnej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup reklamy na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wykazywać przedmioty opodatkowania zwolnione na mocy uchwały Rady Gminy w deklaracjach DN-1 i w załącznikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy zwrócić pracownikowi naliczoną składkę na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy spółka może odliczyć VAT od faktury za zakup ogłoszenia na okres dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto wystawi oświadczenie o zrzeczeniu się prawa pierwokupu gminy jeśli nabywcą nieruchomości jest wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Która ze szkół powinna wypłacić nauczycielce dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakich zasadach zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji polegającego na wydłużeniu okresu realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Na jakiej podstawie dokonywać zapisów w KPiR w miesiącach wcześniejszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie stwierdzić, że jest się autoryzowanym przedstawicielem producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego osobę, która uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Pod jakim kodem powinny zostać zaklasyfikowane odpady powstałe podczas sprzątania lasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakiej wysokości nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 5/18 przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób definiować jednorazową wartość transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób poprawić w PKPiR błąd polegający na omyłkowym zaksięgowaniu kilku faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób sporządzić ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia w postępowaniu powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić rezydencję podatkową Polaka, który znaczną część roku przebywa poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć nauczycielowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości go wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

W którym momencie powstanie wspólnota w przypadku wyodrębnienia w budynku pierwszego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W którym momencie rozliczyć powypadkową naprawę samochodu, jeśli fakturę otrzymano po kilku miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu prowizji od udzielonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za jaki okres należy wypłacić ekwiwalent miesięczny dla nauczyciela, który był zatrudniony na jeden semestr?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy czas oddania krwi w stacji krwiodawstwa przez pracownika będącego krwiodawcą odlicza się od trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy istnieje obowiązek stosowania aparatu powietrznego na stanowisku operatora oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy księdza zatrudnionego na umowę o pracę w szkole należy uwzględnić w informacji ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy legitymacja służbowa przysługuje osobie zatrudnionej na stanowisko nauczyciela, która nie jest nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można z dotacji pokryć koszt zakupu biurka do kancelarii dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy na dzieci, które nie zostały uwzględnione w informacji dla organu dotującego, należy udzielić dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne