Questions and answers

Czy korekta VAT wpływa na wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy jednostka budżetowa może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy nierynkowa wartość transakcji może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie możliwości ma pracownik socjalny odnośnie osoby uzależnionej, która nie zgadza się na pomoc?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy w drodze decyzji cofnąć przyznane stypendium szkolne z powodu przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy modernizacja urządzeń wodnych obiektu stawowego wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wpływy z tytułu udostępnienia podcastów i koncertów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy członkiem komisji etyki może być były pracownik urzędu miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zwrot należności musi być też dokonany na rachunek z białej listy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co może zrobić właściciel budynku gospodarczego bez zgody reszty właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak ująć nieistotną roczną korektę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać w CIT straty z lat 2014-2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy PSZOK przekazujący odpady do składowania powinien posiadać podstawową charakterystykę odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto może prowadzić rewalidację z dzieckiem z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy fundament pod maszynę zwiększa jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w okresie epidemii koronawirusa można wydawać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy lampa solarna może być traktowana jako mała architektura?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie przepisy prawa regulują odpowiedzialność za zamontowane panele fotowoltaniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zmieniła się metoda rozliczania pracy najemnej w Belgii od 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozumieć trzyletni termin na przeprowadzenie lustracji w banku spółdzielczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy rewalidację może prowadzić nauczyciel z kwalifikacjami do terapii pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kiedy wspólnik spółki komandytowej powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Gdzie powinny być płacone podatek i składki ZUS obywatela Wielkiej Brytanii, który mieszka w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel polonista posiada kwalifikacje do nauczania w technikach plastyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny można zmniejszyć, po przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w związku z COVID-19 zostały zmienione (uproszczone) przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie pobrać pierwsze wpłaty na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozkładają się obowiązki w zakresie bhp stron umowy dot. outsourcingu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo złożyć wniosek o kolejne świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może wykonywać pracy u jednego pracodawcy, gdy u drugiego przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak pracownik powinien potwierdzić odbiór świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnik spółki komandytowej, który mieszka w USA, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, można pracować na pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy dokonać obniżenia kosztów uzyskania w przypadku korzystania ze zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy zgłosić zakażenie COVID-19 jako chorobę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przy kolejnym świadczeniu postojowym należy brać pod uwagę 300% limit przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można zatrudnić dwóch nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia specjalnego ucznia z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownicy finansowanie z dotacji unijnej wliczają się do liczby zatrudnionych dla potrzeb dotacji z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jakiego tytułu wypłacony zostanie zasiłek macierzyński dla osoby, która ma trzy tytuły do ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wypłata wynagrodzenia może następować na indywidualny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób i w jakiej postaci pracodawca powinien udostępniać pracownikom instrukcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może wyodrębnić na liście obecności pracę zdalną pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak liczyć stan zatrudnienia na użytek subwencji z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy każda pielęgniarka może podać szczepionkę przeciwko wściekliźnie w trybie nagłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu nie przepracował odpowiedniej ilości godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję w sprawie zasiłku stałego, jeśli przyznano prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić właściwie osoby i kwoty zobowiązane do opłat za osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 maja 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne