Questions and answers

Co zrobić jeśli przedstawiciele załogi nie podpiszą porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie środki prawne przysługują pracownikowi w celu dochodzenia swojego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jakie środki prawne przysługują pracownikowi w celu uzyskania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy otwarty szczelny zbiornik odparowujący na wody opadowe może być uznany za teren biologicznie czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy szpital może pobierać opłaty za środki ochrony osobistej od osoby towarzyszącej położnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy posiadając uprawnienia IIW można obsługiwać suwnice przy pomocy radia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy za okres kwarantanny przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Awans zastępcy na kierownika OPS

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dochód zagraniczny należy wliczać do limitu, od którego zależy ulga rodzinna?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób organ prowadzący może szybko uzupełnić braki w kadrze nauczycielskiej w danej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dofinansowanie z FGŚP uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaka jest kwota wolna od potrąceń w rozumieniu Tarczy 3.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować przychody z tytułu refaktur oraz refakturowane koszty po sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy mogę oddać dokumenty do zniszczenia i nie wystawiać KPO i nie prowadzić ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy obowiązek wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy kompleksu domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dziecko, które nie brało udziału w rekrutacji może zostać objęte edukacją domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy powinniśmy mieć pozwolenie na magazynowanie odpadów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zmiana celu użytkowania wieczystego wymaga przyjęcia oświadczenia w formie notarialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można podważyć ostateczne pozwolenie na budowę przez stronę procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy może wystąpić taka sytuacja, że nieprofesjonalny zbierający przekazuje sprzęt innemu nieprofesjonalnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od której daty należy liczyć zawieszenie/wstrzymanie terminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jaki dokument prawny reguluje obowiązek dzieci udzielania pomocy rodzicom w podeszłym wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy prowadzić procedurę NK w sytuacji, gdy osobą stosującą przemoc jest dziecko (16 lat)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy po zwolnieniu od składek można uzyskać od starosty środki na zapłatę składek za kolejne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy stosowanie normy PN-EN 752:2017:06 jest obowiązkowe czy dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto jest dużym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać wnioskującej świadczenie pielęgnacyjne na męża ze względu na wyrok TK, sygn. akt K 38/13?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podmiot należący do spółki zagranicznej może ubiegać się o subwencję z tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna prowadzenia strony internetowej w administracji publicznej (urząd, jednostki organizacyjne)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy można wybrać jakie partie faktur wysłać do swojego klienta elektronicznie, a jakie papierowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Na kogo powinna być przygotowana wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co oznacza określenie, że "przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany" w myśl art. 20 ust. 1 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób należy ująć wdrażanie nowego systemu ERP w analizie ryzyka i oceny skutków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Co może uzasadniać wniosek starosty do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy świadczenie z programu PFRON należy uwzględnić w dochodzie i zweryfikować prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy organ musi zawiadomić wszystkich właścicieli działek, przez które przebiega linia energetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy w związku z likwidacją sklepu można zwolnić pracownika w okresie ochrony przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do wykonania wewnętrznej instalacji gazu w budynku potrzebne jest oświadczenie o prawie dysponowania obiema działkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy szklarnia na fundamencie betonowym winna być zlokalizowana w stosunku do granic działek sąsiednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

W jakich kategoriach należy oceniać powszechne zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne