Questions and answers

Jak prawidłowo wykazać w bilansie i sprawozdaniu RB-N za 2019 zaliczkę dla komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Jak refakturować koszty paliwa nabytego i zużytego w Niemczech na rzecz kontrahenta polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wygląda procedura zmiany nazwy szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wykazywać w PIT-11 przychody austriackie oddelegowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę wymiaru świadczenia chorobowego za styczeń 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Na jakich warunkach można korzystać z magazynów konsygnacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakiej podstawie należy rozwiązać stosunek pracy po uzyskaniu prawa do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od którego miesiąca możliwe jest ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy stosować przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w odniesieniu do p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dofinansowanie do wzrostu cen energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy konserwator zabytków może odesłać projekt z adnotacją, że następuje uzgodnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy montaż instalacji fotowoltanicznej wymaga zakończenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy na działce o powierzchni 1600m² inwestor może postawić 3 budynki rekreacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy nazwa inwestycji nie powinna być tożsama z zakresem inwestycji w decyzji lokalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy organ może zmienić decyzję o zajęciu nieruchomości, jeśli jest ona teraz podzielona na 5 części?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy osoba pełniąca obowiązki kierownika ma status kierownika z wszystkimi tego konsekwencjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy PIT-11 pracowników można przechowywać w części B akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może polecać pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym pracę przez 8 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie ustalić, że w okresie świątecznym pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownika, który odbywa obecnie służbę przygotowawczą można w czasie służby przenieść na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prawo do KDR przysługuje rodzicom, którzy się rozstali i ich dzieciom?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przyczepa kempingowa na kółkach wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy sp zoz ma obowiązek składania oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy udostępniana dokumentacja medyczna powinna być oznaczona danymi osoby udostępniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy w pouczeniu należy podać, do jakiego sądu pracy może się odwołać pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy regulują bezpieczeństwo pracy związane z elektrostatyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak ma być udokumentowany dochód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach zryczałtowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który po szkoleniu pracował jeszcze przez 4 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozumieć prawo do lokalu małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach małżonkowie stają się członkami spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Na jakiej podstawie można dokonać kwalifikacji określonych prac do prac wykonywanych w warunkach szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakiej podstawie można kontynuować zatrudnienie cudzoziemca po wygaśnięciu oświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakiej formie należy przechowywać wnioski pracowników, na podstawie których został utworzony plan urlopów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać nauczycielowi dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 stycznia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor ma narzędzia ograniczające zatrudnienie nauczyciela w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy godzina pracy konsultanta w ośrodku doskonalenia nauczycieli może wynosić 60 minut, a dla słuchacza 45 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi, który został decyzją sądu przywrócony do pracy, należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy OPS może przyjąć wpłatę środków wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS powinien odmówić wszczęcia postępowania w sprawie skierowania do ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca powinien wskazać pracownikom dokonującym indywidualnego zakupu kurtek, ich parametry?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy prawidłowo pomniejszyć wynagrodzenie nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę w środku miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak w karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oznaczyć prawidłowo pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Kiedy powinna być dokonana wypłata wynagrodzenia za pracę pomocy nauczyciela, zatrudnionego w środku miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne