Questions and answers

Czy przełożony może mieć dostęp w wewnętrznym Intranecie do nr telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy przy sprzedaży używanych książek do każdej wysyłki należy wystawiać fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy składki u zleceniodawcy należy skorygować i naliczyć tylko składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spółki jawne sprawozdanie finansowe za 2019 r. składają w wersji xml?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy udzielenie zwrotnych, nieoprocentowanych dopłat zagranicznej spółce córce jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy upoważnienie pozostałych użytkowników powinno być pisemne i pozostawione w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKD jako 82.11.Z oraz 82.19.Z mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wewnętrzna instalacja elektryczna jest częścią obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy właściciel nieruchomości obciążonej może uniemożliwić wykonywanie służebności drogi koniecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wymagane jest sumowanie kosztów wszystkich usług hotelowych ponoszonych przez zamawiającego i jego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy zakłady leczniczo-opiekuńcze mają obowiązek finansowania wszystkich leków podawanych pacjentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy zapisy regulaminu wynagradzania w zakresie nagród jubileuszowych można zmienić z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy zasiłek dla opiekuna należy potraktować jako nienależnie pobrane świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zleceniobiorcę z Portugalii należy zgłosić do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zmienić decyzję czy przyznać zasiłek rodzinny na drugie dziecko w osobnej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy z pomocy de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości może korzystać duży przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być stosowana do transportu i zagospodarowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie formalności powinna spełnić firma, żeby nikt jej nie zarzucił demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obszary powinny zostać oznaczone w SUiKZP jako tereny leśne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie podmioty są zobowiązane do sporządzania corocznej inwentaryzacji apteczek oddziałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie pozwolenia należy uzyskać na budowę studni głębinowej na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie skierowanie na badania wydać pracownikowi, który nie odbył badań okresowych z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej, do której wspólnicy wnosili dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinny być księgowane dopłaty z tytułu ujemnego salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT w ramach pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wezwać do uzupełnienia braków w deklaracji za śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak zlikwidować spółkę wodną, której aktywność trwała do 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy premia ma charakter roszczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy premia prowizyjna podlega uzupełnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy przy remoncie zastosować proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy wynajmujący mieszkanie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kogo powinna zgłosić do CRBR spółka, której udziałowcami są dwie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto nadzoruje lasy, których właścicielem jest powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto powinien dokonywać odprawę celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

mg

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy niepełnoletniej matce przyznać świadczenie rodzicielskie na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z usług tapicerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód z umowy zlecenia do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wycofać się z porozumienia o przyznaniu pracownikowi maksymalnego wynagrodzenia na okres 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy akt ugody przed geodetą kończy definitywnie postępowanie rozgraniczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy archiwista może zostać przeniesiony do innej jednostki samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy biuro rachunkowe ma prawo pozbyć się dokumentacji, po którą nie zgłasza się klient?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy budynki podlegające zgłoszeniu mają mieć dostęp do drogi lub połączenie z drogą publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy dla rodziny zmarłego nauczyciela należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do korekty potrzebne jest potwierdzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne