Questions and answers

Jakie dokumenty powinien posiadać użytkownik zbiornika na olej napędowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą odpłatne przyjęcie przez firmę makulatury od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie zezwolenia powinna mieć firma, która zajmuje się pracami rozbiórkowymi w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak oznaczyć drogę transportową, jeśli jest ona częściowo zajęta w czasie dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jak postąpić z VAT gdy została dokonana kompensata należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić termin powstania obowiązku podatkowego i datę dokonania dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż maszyn wykorzystywanych w działalności rolniczej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenie usług taxi na terenie całej Unii na rzecz czeskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze marketingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego ma prawo samodzielnego oszacowania wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Na jakiej podstawie szkoła może przekazać budynki mieszkalne należące do szkoły gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Od kiedy należy wypłacać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy podawać nowy adres spółki będącej naszym kontrahentem na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej grupie sprzętowej należy raportować gazowy kocioł grzewczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie organ powinien zamieścić informację w BIP o wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach mają wnioskować o pomoc de minimis za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód uzyskany ustalając prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę dla klienta z Norwegii, gdy odbiór towaru będzie w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Co zrobić, jeśli pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, na które został skierowany przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy automatyk może montować instalacje elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy decyzja o rekultywacji jest decyzją związaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dla tymczasowego obiektu budowlanego mają zastosowanie przepisy § 271 - 273 warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza musi być przyznany zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy domy mobilne wymagają pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy każdy program komputerowy należy ująć odrębnie w ewidencji rachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można ręcznie dopisać nowe pozycje na druku ZDN-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można wprowadzić obniżony dodatek stażowy dla nowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy skierować wniosek egzekucyjny do komornika celem przymusowego dochodzenia należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ powinien kontynuować procedurą, jeśli organ II instancji nie zwrócił jeszcze akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnik może kupić kasę z elektronicznym zapisem kopii i ją użytkować również po 2023 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pomoc materialna dla niepełnosprawnego studenta podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma możliwość weryfikacji czy zwolnienie lekarskie ma związek z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca na wniosek pracownika może mu zmienić godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne