Questions and answers

Czy spółka powinna składać deklarację VAT-9M i traktować operacje jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż dań na wynos serwowanych w opakowaniach jednorazowych można opodatkować stawką VAT 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadectwo pracy z błędnym numerem NIP pracodawcy musi zostać skorygowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy ta sama osoba może być dyrektorem szpitala i pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy teren kolejowy z torami (linia kolejowa) można uznać za działkę drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego w związku ze śmiercią wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy urlop rodzicielski przerywa staż czy go przedłuża?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy użytkownik fotowoltaiki w leasingu finansowym musi rozliczać akcyzę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w kartotece medycznej pacjenta można wpisać jego obraźliwe i agresywne zachowania w stosunku do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wydruk ze strony poczty dotyczący śledzenia przesyłki może stanowić zwrotne potwierdzenie odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wystawioną przez kontrahenta credit notę za wykonaną usługę należy ująć w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wytwarzający odpady prawidłowo prowadzi karty ewidencji odpadów tylko dla wytwarzanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w zakończonym postępowaniu należy określić czas na uprzątnięcie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy w związku z przyznanym rabatem na czynsz spółka powinna utworzyć rezerwę na koszty przyznanego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Do jakich czynności stosować oznaczenie GTU_10?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym w Zespole Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jaka powinna być odległość nowej granicy działki od istniejącego budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do książki dostarczanej drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży trawy i kukurydzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakich księgowań powinna dokonać spółdzielnia mieszkaniowa w związku z rozbudową ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie czynności należy podjąć w celu zakończenia prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie informacje należy dołączać do produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie produkty zalicza się do produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie są wymogi dotyczące terminów dostarczania zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki PIT powinien złożyć kartowicz, którego działalność gospodarcza była zawieszona przez cały 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak jednostka sektora finansów publicznych powinna zaksięgować faktury za zamieszczenie nekrologu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy zaewidencjonować nabycie towaru od przedsiębiorcy ukraińskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić dodatek stażowy nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S należności z tytułu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak należy wyliczyć dochód do zasiłku okresowego w kwietniu br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane na Islandii w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić w przypadku pracownika świadczącego pracę zdalną z terenu Austrii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość zasiłku stałego osobie w DPS, której przyznano zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozliczać koszty usług i materiałów związanych z budową domów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych nieodpłatne otrzymanie środka trwałego od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą, dotyczącą transakcji sprzed półtora roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy wykazać import usług w przypadku spłaty pożyczki od zagranicznego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto jest pracodawcą dla dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może uzupełnić zgłoszenie w zakresie wskazanym w opinii geotechnicznej, inwestor czy projektant?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Kto powinien podpisać deklarację na podatek od nieruchomości w przypadku Uniwersytetu Medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Na jakich kontach księgowych należy ująć wpłaty na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Na jakiej podstawie i kiedy można zaskarżyć koszty postępowania egzekucyjnego alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Komarnicki Michał | Aktualne

Od kiedy należy podwyższyć dodatek dla pracowników socjalnych do wysokości 400 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne