Questions and answers

Czy kiedy droga ma szerokość 3 m, może być drogą dojazdową do działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy komornik sądowy może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy lampę solarną z wbudowaną diodą led i małą baterią należy potraktować jako panel fotowoltaiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy moment wykonania usługi budowlanej można wiązać z podpisaniem protokołu odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można dowozić dzieci w wieku przedszkolnym busem i finansować dowóz z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można notą korygującą zmienić dane na fakturze z firmy na osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Czy można odliczyć VAT na podstawie paragonu fiskalnego, jeśli na paragonie zawarto NIP sprzedawcy i nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można zastosować stawkę 0% w przypadku usług świadczonych na okręcie, który jest w muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na trzy miesiące przed egzaminami maturalnymi uczennica może rozpocząć nauczanie domowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie uzupełniającym może sprawować obowiązki przy egzaminach maturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo na okres roku szkolnego powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niepełnosprawny pracownik zatrudniony na pół etatu może uczestniczyć w sześciogodzinnym szkoleniu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy obowiązek zorganizowania opieki zdrowotnej nad uczniami dotyczy również przedszkoli samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ prowadzący może określić minimalną liczbę uczniów w oddziale przy pomocy aktu prawa miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy osoba spełniająca warunki do otrzymania zasiłku stałego musi się o niego ubiegać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne objąć ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem składa się co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podatnik poniżej 26 lat powinien w rocznym zeznaniu wykazać dochody uzyskane w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do usunięcia z portalu społecznościowego informacji o zatrudnieniu w jego firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi niepełnosprawnemu może korzystać z płatnego zwolnienia od pracy na czas zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracujący w Biurze Obsługi Klienta musi, rozmawiając z klientem przez telefon, podać swoje imię i nazwisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy projekt osłon stałych podlega zatwierdzeniu, przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego, przez inspektora sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy projektowany dach będzie zgodny z zapisami planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przepisy dot. zamówień publicznych pozwalają na podział zamówienia na części po jego udzieleniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy przewodniczący zarządu związku jednostki samorządu terytorialnego jest pracownikiem samorządowym z wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółka ma prawo wykazać VAT należny i VAT naliczony w jednej korekcie deklaracji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka sprzedająca grunt powinna naliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu przez uczelnię może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy SPZOZ może żądać, by kierowane do niego oświadczenia lub wnioski sporządzane były w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy szkoła może wystawić opinię o uczniu na prośbę rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze należy uchylić matce, jeśli opiekę nad dziećmi sprawuje babcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy też podział powinien nastąpić w oparciu o ustalenia planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy uczeń ma prawo zrobić zdjęcie napisanego sprawdzianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wicedyrektor przedszkola może być członkiem komisji rekrutacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przeprowadza się egzaminy klasyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy właściwym jest uchylenie decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze i decyzji uchylającej w jednej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wniesienie działki aportem do spółki prawa handlowego jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wójt może zwolnić dzieci z opłaty stałej za pobyt w żłobku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można pracować pro bono?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne