Pytania i odpowiedzi

Jakie skutki wywołuje brak zwrotu przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak prawidłowo skonstruować informację o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nauczyciel może ustalić obowiązek noszenia masek przez uczniów w czasie prowadzonych przez niego zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy czas pracy to dana osobowa pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie przedmioty należy wpisać jako zajęcia praktyczne do SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej odległości od granicy działki należy sytuować instalację fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Na jakiej podstawie można karać za rozcieńczanie wodą ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach ratę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ powinien przyjąć zgłoszenie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy na prośbę ZUS-u można udostępnić prywatny numer telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Od kiedy dziecko powinno być objęte dożywianiem w szkolnej stołówce z programu "Posiłek w szkole i w domu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jakie PKD należy zastosować dla działalności polegającej na przetwarzaniu warzyw i owoców opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać refundację kosztów pracownika oddelegowanego na teren Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy na podstawie listu polecającego pracodawca może zaliczyć okres zatrudnienia za granicą do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy firma może odebrane odpady budowlane z PSZOKa przekazać bezpośrednio do osób fizycznych w celu utwardzania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę podatku zastosować do korekty wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak naliczyć staż pracy do nagrody jubileuszowej w jednostce samorządowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy pracownik powinien potwierdzić otrzymanie informacji o warunkach zatrudnienia swoim podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy spółka może refakturować zakup gazu na rzecz najemcy jej magazynów nie posiadając koncesji na obrót gazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych dotyczy tylko dojazdów do i z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownik, który był chory na COVID-19, powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy uczeń VI klasy szkoły podstawowej może realizować nauczanie domowe przez okres dwóch miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wartość usługi wgrania opodatkowania powinna być uwzględniona w wartości celnej towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak DPS powinien wyliczyć kwotę zwrotu za pobyt mieszkańca w DPS w przypadku jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownik socjalny zatrudniony na umowę zlecenie może otrzymywać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Jak w przypadku robót elewacyjnych należy ocenić, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też wadą nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kiedy istnieje konieczność ubiegania się o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych to dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak prawidłowo naliczać średnie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jaki będzie status związków zawodowych po przejęciu zakładu pracy w trybie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy radny jako administrator danych osobowych powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód za miesiąc marzec br. traktujemy jako uzyskany w związku z COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać inwestor przed przystąpieniem do inwestycji - budowy studni głębinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy faktura wystawiona do paragonu niefiskalnego powinna być wykazywana w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pojazdy silnikowe typu kombajn zbożowy, kombajn ziemniaczany, sieczkarnia, ładowarka będą oznaczone kodem GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można pobierać świadczenia z FA na dziecko, pobierając jednocześnie alimenty na to dziecko od dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy projekt budowlany hali namiotowej musi być wykonany przez architekta czy konstruktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak w JPK_VAT wykazać odliczenie VAT na zasadzie proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego powinna zostać oznaczona kodem GTU 09?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wygląda rozliczenie VAT u darczyńcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie sieci wodociągowej i otrzymany zwrot nakładów podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne