Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy jeżeli dostawę zrealizowano w CIP Incoterms 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy VAT od zakupu części od podatnika z Niemiec rozliczyć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w sytuacji upadku drzewa na pociąg będący w trakcie jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto zatwierdza wyniki konkursu na dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Któremu z dwóch wicedyrektorów organ prowadzący powinien powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik straży miejskiej może wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel może złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem zastępującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy bank powinien informować klienta o zmianie oprocentowania lokaty wynikającej ze zmiany stawki referencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dni opieki nad dzieckiem zdrowym przysługują pracownikowi niezależnie od trwania zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy fakt dostawy towarów należy zadeklarować w pozycji 11 deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy firma przewożąca odpady podlega pod jakieś obowiązki odnośnie transportu poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy gmina może udzielić dotacji dla klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy gmina może wydać decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Karciarz Mateusz | Nieaktualne

Czy gmina może zrefundować koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego oraz opiekuna do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy inwestor może zgłosić rozbudowę płyty do składowania obornika na granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy jest możliwe, aby zlecić firmie zewnętrznej przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy kanalizację deszczową w drodze publicznej należy traktować jako urządzenie odwadniające drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na wniosek z innej gminy można wezwać na wywiad alimentacyjny dłużnika, który został wymeldowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na zgłoszenie można przyjąć budowę garażu o powierzchni zabudowy 15 m2 na działce, która nie posiada dostępu do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy niezapłacone odsetki, których termin płatności został przesunięty, stanowią przychód dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obliczając zabezpieczenie roszczeń należy uwzględnić odpady wytwarzane podczas przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy obowiązkowe jest sporządzanie co roku oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy osobie, której przyznano emeryturę należy uchylić decyzję o przyznaniu zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pod budowę farmy fotowoltaicznej należy wyłączyć grunt pod same panele?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać dwie umowy na zastępstwo z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji projekt zamienny powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ppoz. i sanitarnohigienicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy rachunek bankowy rady rodziców jest wolny od zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy starosta musi czekać na uprawomocnienie się postanowienia RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy strzelnica ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy umowa zlecenie na wykonywanie pracy nauczyciela jest okresem zatrudnienia niezbędnym do dokonania oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustalając dochód do świadczeń rodzinnych powinno się uwzględnić dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy właściciel firmy pracujący na wysokości powinien posiadać uprawnienia w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w trakcie przedłużenia umowy nauczycielki do dnia porodu można zmienić ją aneksem na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne