Questions and answers

Czy pod budowę farmy fotowoltaicznej należy wyłączyć grunt pod same panele?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracodawca może podpisać dwie umowy na zastępstwo z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przed wydaniem decyzji projekt zamienny powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ppoz. i sanitarnohigienicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy rachunek bankowy rady rodziców jest wolny od zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy starosta musi czekać na uprawomocnienie się postanowienia RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy strzelnica ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy umowa zlecenie na wykonywanie pracy nauczyciela jest okresem zatrudnienia niezbędnym do dokonania oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustalając dochód do świadczeń rodzinnych powinno się uwzględnić dochód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy właściciel firmy pracujący na wysokości powinien posiadać uprawnienia w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w trakcie przedłużenia umowy nauczycielki do dnia porodu można zmienić ją aneksem na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wydać decyzję odmowną przyznania zasiłku okresowego osobie, która przebywa w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wymagane jest wystawienie KPO dla odpadu 20 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy wypłata dywidendy obliguje do sporządzenia CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wystawienie faktury za najem prywatny na żądanie najemcy, wykluczy wynajmującego z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wytworzone pozainstalacyjnie odpady należy ująć w ewidencji przy odpadach z pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zadaniowy czas pracy może być stosowany do asystenta sędziego zatrudnionego w sądzie powszechnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do należy podjąć decyzję o wydłużeniu okresu nauki na I etapie edukacyjnym w klasie III?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka transakcja jest transakcją łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie dane osobowe osób bezrobotnych mogą zostać udostępnione przez urzędy pracy komornikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie dokładnie odpady z grupy 16 03, 02 01, 03 01 i innych zaliczyć można do bioodpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy prawidłowo dokonać zmiany nazwy liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela z pensum łączonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak potraktować martwe zwierzęta, które są przekazywane do ośrodka badań na cele naukowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z likwidowaną inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak stawkę zastosować w 2020 r. do wydawania książek i ich sprzedaży oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wpisać w świadectwie pracy ilość wykorzystanych tygodni urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak w PKPiR potraktować otrzymany w języku angielskim receipt?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak wykazać zakup laptopa powyżej 7 tysięcy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą z bookingu za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy wystawić fakturę i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy dzierżawie maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto będzie miał obowiązek wystawienia KPOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Kto powinien podpisać arkusze ocen sprzed dwóch lat, jeśli zmienił się dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej wysokości należy zamontować balustradę zabezpieczającą zewnętrzną i jaką powinna mieć wysokość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Od kiedy opłacać składki społeczne do ZUS osobie, której przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy przygotować sprawozdania za 3 pierwsze miesiące 2019 r., kiedy to firma funkcjonowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać nieobecności nauczyciela, który jest radnym gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody polskiej spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest spółka z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób podatniczka ma dokumentować sprzedaż miodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić proporcję użytkowania lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym kraju opodatkować dochody zleceniobiorców oddelegowanych do Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie opłaty za wieczyste użytkowanie stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne