Questions and answers

Czy przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki limit stosować dla transakcji pomiędzy spółką matką a oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy orzeczenie sądowe podlega przepisom dot. dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Do kiedy należy zatwierdzić i złożyć do KRS sprawozdanie finansowe za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ująć w księgach nadpłatę powstałą w wyniku korekt deklaracji lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakimi zapisami księgowymi rozliczymy nieopłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczyć uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak obniżyć wynagrodzenia pracownicze osobom na zwolnieniach lekarskich w oparciu o tarczę antykryzysową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są stawki zabezpieczenia roszczeń dla odpadów metali o różnych kodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie uprawnienia diagnostyczne ma technik elektroradiolog?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy teleporady w ramach poradni POZ mogą być udzielane poza poradnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy lekarz powinien podpisywać klauzulę opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim kodzie należy klasyfikować zużyte cyrkonowe tygielki wytwarzane w laboratorium zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim kodzie należy klasyfikować zgary stopu lutowniczego powstające przy produkcji płytek obwodów drukowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować bilet wstępu do jaskini solnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy egzamin na nauczyciela kontraktowego w niepublicznej szkole podstawowej może się odbyć w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, z uwagi na datę powstania niepełnosprawności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy odmówić nadania numeru porządkowego, jeśli dana nieruchomość otrzymała go w latach ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy odprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Z którego miesiąca brać pod uwagę dochód do świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy sklasyfikować ucznia, który zmarł, po zakończeniu klasyfikacji, ale przed zebraniem rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2019/20 umieszcza się informację o realizacji przez ucznia zajęć - wychowanie do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być wypełniona karta czasu pracy w czasie, gdy pracownik pozostawał w gotowości do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nadal funkcjonuje pojęcie "charakterystyka ekologiczna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak wygląda procedura awansu na nauczyciela dyplomowanego, który rozpoczął staż w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pełnoletni uczeń może potwierdzać odbiór świadectwa ukończenia szkoły w arkuszu ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka zmiana jest zmianą istotną instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy firma może zbierać i przetwarzać odpady które są we wniosku o zmianę zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakich przypadków dotyczy zakaz korzystania z dwóch lub większej liczby koncesji na wydobycie złóż?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy zmarły pracownik, zatrudniony jako palacz na czas nieokreślony nabywa prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy karty urządzeń w systemie CRO powinny zostać założone w momencie instalacji klimatyzatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy prawidłowo zorganizować wycieczki w ramach działalności socjalnej ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak traktować symbole we wzorach do rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne