Questions and answers

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wykazać usługi elektroniczne polegające na dostarczaniu produktów cyfrowych przez polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wystawić fakturę dla oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy organ ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku dostarczenia przesyłki przez pocztę, należy rozliczyć VAT z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy jednorazowa opodatkowana sprzedaż kilku nieruchomości ma znaczenie dla proporcji w VAT u podatnika zwolnionego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy systemy nawodnień mobilnych oraz nawadnianie liniami kroplującymi stanowią urządzenia melioracji wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy karty paliwowe (w formie bonu różnego przeznaczenia) podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można powierzyć okresowo pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym stanowisko pomocnicze i obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej refakturowaną usługę spedycyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić duplikat świadectwa ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać transakcję zakupu towaru transportowanego z Danii do Polski, jeśli sprzedającym jest firma ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma nieodpłatne przekazanie lub użyczenie ekspozytorów kontrahentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osobie bez dokumentu tożsamości można wystawić fakturę za udzielone świadczenie na podstawie podpisanego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy strata z cesji wierzytelności własnej może zostać ujęta w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła sprzedaż wierzytelności osobie trzeciej w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co należy odnotować w dzienniku lekcyjnym w okresie, kiedy zajęcia lekcyjne w szkołach zostały odwołane z powodu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przetwarzanie odpadów zawsze musi wiązać się ze zmianą kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody z inwestycji w ETF?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku u źródła należy pozyskać certyfikat rezydencji spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać WDT i transakcje trójstronną w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma otrzymana przedpłata?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać nabycie od zagranicznego podatnika VAT-UE samochodu osobowego nowego lub używanego i ciężarowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wykazać usługi naprawy samochodów świadczone na rzecz zagranicznego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w związku z wymogiem kontrahenta unijnego, firma w Polsce powinna dokonać rejestracji jako podatnik VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT dla usług konserwacyjnych, naprawczych na statkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy refundacje z PFRON na składki za pracowników stanowią przychód i powinny zostać opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy faktura korekta, która nie odzwierciedla stanu faktycznego, powinna zostać rozliczona na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2000 r., stanowiącej środek trwały, podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy firma od której kupujemy tonery ma obowiązek przyjmować od nas te zużyte?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wystawić fakturę na rzecz firmy z Niemiec za wyświadczone w Polsce usługi kosmetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie kary grożą za brak sporządzenia i złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odebrany od klienta złom można sprzedać bez ewidencji magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy faktury dokumentujące świadczenie usług muszą mieć wskazywany symbol PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega usługa wejścia na plażę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy powinna zostać zamieszczona informacja o świadczeniu kompensacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak ustalić wysokość świadczeń pracownika, który jako zleceniobiorca uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy firma kupująca w kraju folię stretch i przewijająca ją na mniejsze opakowania jest producentem opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR zdarzenie związane ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS przedstawione w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w nowych ewidencjach VAT wykazuje się powiązania między podmiotami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie konsekwencje będzie miało przyjęcie zapłaty w formie gotówki powyżej 15 tys. zł od podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne