Questions and answers

Czy spółka może odliczyć VAT z faktury dokumentującej nabycie paliwa do prywatnego samochodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka powinna wykazać wartość faktury, przy uwzględnieniu skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy środek trwały można sprzedać jako osoba prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadcząc usługi wydawania opinii i ekspertyz można korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługę likwidacji starego urządzenia i wydobycia czynnika możemy zlecić wytwórcy urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy usługi prywatnej stylistki mogą być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w podstawie zasiłków oraz wynagrodzenia urlopowego mieszczą się premie uznaniowe okolicznościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wyjazdy pracownicze należy uznać za delegację czy oddelegowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykusz może przekraczać nieprzekraczalną linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wypowiedzenie, które nie zostało podpisane przez pracownika ręcznie, jest dla pracodawcy wiążące?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zarurowanie przepustu na rowie melioracyjnym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, czy tylko zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy zmiana zezwolenia wymaga ponownej opinii marszałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jaką kwotę należy potrącić i przekazać komornikowi w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak dokumentować domniemanie lokalizacji dla celów VAT MOSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie działania leku podlegają zgłoszeniu działania niepożądanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakiego rodzaju orzeczenie umożliwia przyjęcie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaki kod opadu należy zastosować dla opakowań papierowych po wapnie hydratyzowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować zwrot nadwyżki dopłat i zwrot wpłaconego kapitału wspólnikom spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinny być przechowywane protokoły z Rady Pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak prawidłowo w umowie o pracę określić wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję, w której towary transportowane są z Finlandii do siedziby w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak winien postąpić OPS, jeśli dłużnik alimentacyjny zwrócił się z wnioskiem o zwolnienie rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć podstawę trzynastki jeżeli w grudniu nauczyciel miał dwa dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kogo poza tzw. agentem, dotyczy art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, definiujący małego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Która ze współpracujących firm ma obowiązek dokonywania przeglądów budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej pozycji rachunku przepływów pieniężnych ująć wpłatę na kapitał zakładowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy zmienić logo szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób weryfikować czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać naprawy, za które płaci kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W której tabeli sprawozdania z udzielonych zamówień szkoła powinna umieścić zamówienie na dostawę energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co oznacza w praktyce badanie pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Co powinno się znaleźć w treści klauzuli opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co stanowi skuteczne wyrażenie zgody w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Co zakład powinien zrobić, aby zakupić złom jako odpad z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy barwienie preparatu jest wykonywaniem badania cytologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy burmistrz ma prawo do narzucania np. dyrektorowi przedszkola regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane na terenie Austrii należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma ma obowiązek dokumentowania sprzedaży usługi ubezpieczeniowej fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jest dopuszczalne wystawienie dwóch KPO - od firmy Y do firmy X i od firmy X do firmy Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy kurator dolicza VAT do wynagrodzenia, czy jednak jego należność zawiera już kwotę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy manager zawsze powinien zostać poddany szkoleniu dla osób kierujących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne