Questions and answers

Kto może prowadzić kursy i dodatkowe zajęcia w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który przepis prawa wskazuje, jakie wynagrodzenie za pracę jest porównywalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Na czyj mikrorachunek powinna wpłacić podatek spółka, która wypłaciła dywidendę udziałowcowi za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można wystawić pracownikowi zaległe świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach szkoła branżowa powinna występować o zgodę na założenie kierunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób ustanowić pełnomocnika dla spółki z o.o. z jednoosobowym zarządem i dwoma udziałowcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy jest możliwość łączenia zajęć w I, II i III klasie edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwość przeszacowania wartości początkowej środka trwałego oraz nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy wiata - zadaszenie nad wejściem budynku handlowo-usługowego - wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości przy prywatnej posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2020/2021 w dalszym ciągu będą funkcjonować klasy integracyjne w szkołach średnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminu wyznaczonego inwestorowi na dokonanie uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Ile osób obejmuje ochrona związkowa przed zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka stawka opłaty skarbowej od zmiany pozwolenia na budowę hali namiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak i kiedy można wprowadzić aneks do statutu czteroletniego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy obliczyć kwotę dotacji na podstawie danych z metryczki subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar pozostającego pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy zmienić pensum nauczyciela, który w drugim semestrze będzie miał dwie dodatkowe godziny tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy budynek mieszkalny należy uznać za "zakład" w rozumieniu p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy do dochodu rodziny doliczyć dochód uzyskany z tytułu renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dokonując przeniesienia kosztów opłaty administracyjnej na wynajmującego należy doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy firma świadcząca usługi w zakresie remontu dróg musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy Gospodarka Komunalna powinna dostosować zezwolenie na zbieranie odpadów nawet wtedy, gdy ich nie magazynuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy kara za niepobranie biletu lub przekroczenie czasu korzystania z parkingu powinna zostać zaewidencjonowana na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszt produkcji w toku zlecenia, z którego klient zrezygnował wymaga sporządzenia odpisu aktualizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy koszty dodatkowe (podatek, prowizja pośrednika i transport) stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy lekarz rezydent w trakcie specjalizacji może być wykazany do NFZ jako konsultant specjalista?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy możemy „odcinki sałat i warzyw” z produkcji mieszanek sałat oddawać jako odcinki a nie jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy synowi, która tylko pomaga niepełnosprawnej matce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można zasypać część stawu rybnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy organ akceptuje zaświadczenie o niekaralności z e-sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pożyczka dla spółki komandytowej od jej wspólnika - spółki z o.o., podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prezes zarządu może być zatrudniony w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy prokura obejmuje upoważnienie do czynności z zakresu prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy publiczna przychodnia lekarska musi mieć stronę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy spółka komunalna może otrzymywać od gminy dopłaty do cen wody i ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy udzielanie gwarancji podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne