Questions and answers

Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniony w podstawie wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy kotłownia kontenerowa o mocy 1 MW na gaz wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy księga pracowni RTG może być prowadzona w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy kwestia rozliczenia dotacji ma wpływ na jej ujęcie w deklaracjach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwota wolna od potrąceń odnosi się do wynagrodzeń z dwóch tytułów w jednym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy leasing od zagranicznego przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można umorzyć opłatę, jeżeli drzewa obumarły przez suszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy na BIP szkoły należy umieszczać protokoły pokontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na budynek garażowy można nadać numer porządkowy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy należy się szkole niepublicznej dla dorosłych zwiększona dotacja dla ucznia niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na podjęcie środków celem sprawienia pogrzebu osoby zmarłej w DPS potrzebny jest wywiad i decyzja?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odnotowuje się szczególne osiągnięcia z etapu wczesnoszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba zatrudniona na praktykę absolwencką musi posiadać zdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy podpisana elektronicznie przez przewodniczącego rady gminy uchwała musi być podpisana fizycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po upływie ważności oświadczenia dalsze zatrudnienie jest legalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez starostę na dziesięć lat w 2012 r. jest nadal ważne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracownicy uczelni wyższej są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy urlop w związku z pobytem w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prywatny wynajmujący musi posiadać rachunek ujawniony na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na wielokrotne użycie piasku do posypania dróg w okresie zimowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rozbiór tuszek drobiowych kwalifikuje instalację pod opublikowane konkluzje BAT dla FDM?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron jest skuteczne, jeśli pracownik później zachorował?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wydział ochrony środowiska sam decyduje, czy opłatę za nielegalne usunięcie drzew rozłoży na ratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy wypłata odszkodowania przez spółkę budowlaną stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów na zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi transportu posiłków, świadczone na rzecz restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak ewidencjonować sprzedaż w eksporcie przy wybranej procedurze transportu morskiego CFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie jest wymagane prawem postępowanie z odpadem powstającym podczas zamiatania dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie przepisy o stażu dotyczą nauczyciela który ukończy staż w 2020 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą stosowanie konwencji MLI dla dochodów z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki jest tryb składania zażaleń na postanowienie kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak liczyć urlop pracownikowi administracji któremu przedłużono umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy przeprowadzić sprawę opłacenia zrealizowanych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo udzielać urlopu uzupełniającego po urlopie zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia fizjoterapeuty na dzień 31.12.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne