Questions and answers

Jakie działania może podjąć zamawiający wobec złożonej oferty, której nie jest w stanie otworzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jakie informacje powinny obowiązkowo znaleźć się na stronie BIP placówki dydaktycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie orzeczenie powinna przedłożyć osoba, która ubiega się o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje przejęcie długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator lasera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak księgować opłaty za wywóz śmieci świadczony przez firmę zajmującą się wywozem i utylizacją śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ogłosić nabór na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury w trybie pozakonkursowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Jak prawidłowo ująć sprzęt otrzymany przez placówkę oświatową w ramach umowy partnerskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić urlop dla pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak traktować istnienie rady w okresie przerwy od zakończenia poprzedniej kadencji do rozpoczęcia nowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak udokumentować w PKPiR zakup towaru od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić czy pracodawca ma prawo do zwolnienia z przeprowadzania szkoleń pracowników administracyjno-biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak wyliczyć kwotę podatku na podstawie wydruku rejestru z parkomatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wyliczyć zasiłek macierzyński, który zostanie wypłacony ojcu zatrudnionemu na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zaksięgować obciążenie wierzyciela kosztami umorzonego postępowania komorniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy dyrektor zdaje sprawozdanie z planu nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto i kiedy tworzy oraz zatwierdza instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto jest wprowadzającym opakowanie na rynek w przypadku foliopaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga w szkołach ponadpodstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto posiada wystarczające przygotowanie pedagogiczne by zostać nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien rozliczać delegacje pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto wystawia oświadczenie wymagane do zastosowania stawki 0% przy WDT w transakcjach trójstronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kto zatwierdza program naprawczy spzoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej gmina może pozyskać dane o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakim etapie postępowania wykonawca powinien oświadczyć, że do ceny należy doliczyć podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakim koncie ująć koszty szkolenia z języka angielskiego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od jakiej chwili postanowienie w przedmiocie wyłączenia pracownika jest ostateczne i prawomocne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny w sprawie po odwołaniu od orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za pobyt w DPS w związku z uzyskaniem dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Pod jakimi warunkami można używać 2% fenoloftaleiny w roztworze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy składać JEDZ w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić obowiązek sporządzenia master file?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób przedsiębiorca prowadzący PKPiR powinien układać dokumenty w segregatorach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób rozpoznać miejsce świadczenia usługi parkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zaliczki wypłacone na poczet przyszłego zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy bank ma obowiązek pobrać obniżoną stawkę podatku od przychodów z odsetek wypłacanych rezydentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy bank powinien potrącić składkę zdrowotną z zagranicznej renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy do dyżurującego przedszkola ma prawo uczęszczać dziecko, które przebywa w mieście na wakacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy do podstawy obliczenia współczynnika struktury sprzedaży należy ująć faktury za odsetki od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy do powierzchni zabudowy wlicza się docieplenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dopuszczane jest księgowanie przychodów z tytułu transportu razem z przychodami ze sprzedaży produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy działania niepożądane opisane w charakterystyce produktu leczniczego są objęte obowiązkiem zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy gmina może w Systemie Informacji Oświatowej sprawdzić spełnianie obowiązku nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina może zgłosić starostwu informację o usuniętych wywrotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy inwestor może wybudować jeden budynek, którego część będzie przeznaczona dla koni, a część na mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne