Questions and answers

W jaki sposób należy zmienić logo szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób weryfikować czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wykazać naprawy, za które płaci kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W której tabeli sprawozdania z udzielonych zamówień szkoła powinna umieścić zamówienie na dostawę energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Co oznacza w praktyce badanie pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Co powinno się znaleźć w treści klauzuli opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co stanowi skuteczne wyrażenie zgody w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Co zakład powinien zrobić, aby zakupić złom jako odpad z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy barwienie preparatu jest wykonywaniem badania cytologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy burmistrz ma prawo do narzucania np. dyrektorowi przedszkola regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane na terenie Austrii należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma ma obowiązek dokumentowania sprzedaży usługi ubezpieczeniowej fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jest dopuszczalne wystawienie dwóch KPO - od firmy Y do firmy X i od firmy X do firmy Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy kurator dolicza VAT do wynagrodzenia, czy jednak jego należność zawiera już kwotę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy manager zawsze powinien zostać poddany szkoleniu dla osób kierujących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z tytułu zakupu sprzętu przeznaczonego na nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odmówić udzielenia pomocy w formie tymczasowego schronienia, jeśli osoba przebywa w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy okresy urlopów bezpłatnych zaliczają się do okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie budowy budynku garażowo-gospodarczego na terenach zabudowy mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy otrzymanie praw emisji generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi można udzielić zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy program instruktażu stanowiskowego może być opracowany jedynie w formie ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy prywatne składniki majątku mogą stanowić towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy silnik elektryczny do rowerów elektrycznych należy uznać za sprzęt podlegający przepisom u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy staż należy traktować jako dochód uzyskany i doliczyć do dochodu rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy straty remanentowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szpital powinien zawrzeć dwie umowy z dietetykami, jedną na przygotowywanie jadłospisów a drugą na nadzór nad nimi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w opisanych sytuacjach będzie konieczne założenie monitoringu, o którym mowa w art. 25 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wójt gminy zawsze jest zobligowany do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wygrane w konkursach sprzedażowych podlegają zwolnieniu od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakup preparatów z 20% etanolem od podmiotu z UE podlega podatkowi akcyzowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy należy włączyć do podstawy wymiaru trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest samodzielne podjęcie decyzji o wypisie pacjenta przez lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy zmiana kwalifikacji wypadku z lekkiego na ciężki wymaga zmian w protokole powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy ZUS jest zwolniony z kosztów doręczenia wnioskowanej dokumentacji medycznej pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zwrotowi podlega cała działka, czy tylko część będąca w dożywotnim użytkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby, która złożyła wniosek na podstawie art. 15-22 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak długo należy przechowywać plan BIOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie dane pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy uznać za rejestr publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne