Questions and answers

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług sprzątania w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką należy przyjąć wartość do podstawy opodatkowania PCC od zakupu udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę tapicerowania siedzeń samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich formalności należy dokonać, by odliczać 100% od krótkoterminowego najmu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki jest harmonogram prac związanych z wdrożeniem PPK dla firmy zatrudniającej poniżej 50 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki kurs zastosować do ewidencji płatności za pośrednictwem PayPal?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku otrzymania dwóch osobnych płatności w różnych dniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakimi kwalifikacjami powinien legitymować się kierownik pracowni tomografii komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się pracownik obsługujący kotły c.o. zasilane gazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki należy przyjąć okres przechowywania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w oświacie w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ma postąpić zamawiający aby nie narazić się na dyscyplinę finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy liczyć amortyzację, gdy podatnik stał się czynnym podatnikiem podatku VAT od września?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu uzupełniającego nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy określić liczbę stanowisk kierowniczych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługi wytwarzania altan wolnostojących na zamówienie klienta z własnego materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować VAT transakcję wykonania usługi remontowo-budowlanej w Szwecji i jak wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak potraktować w jst zmniejszenie kary umownej dla wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna dla punktu opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak powinna wyglądać przykładowa procedura dotycząca usunięcia danych przez pracodawcę gromadzonych w związku z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa dla nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak w prawidłowy sposób dokonać zmiany kwoty przyznanego dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie nauczyciela za czas zagranicznego urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy można przyznać usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy przysługuje uzupełniający urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Komu przysługuje zasiłek szkolny i stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto ma obowiązek wystawić PIT-11 przejętym pracownikom na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w firmie świadczącej usługi pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Która ze współpracujących ściśle firm odpowiada za stan techniczny maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy uchylić decyzję przyznającą ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć dokument w złotówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Przez pryzmat jakich przepisów należy definiować krzemionkę krystaliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej dacie wykazać fakturę korygującą z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

W jakim momencie następuje wygaśnięcie mandatu radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W którym roku należy sporządzić pierwsze sprawozdanie skonsolidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dane w sprawozdaniu RB-N muszą być zgodne z danymi w RB-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy dłużnik stracił status dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy działalność polegająca na wypożyczaniu busów podlega obowiązkowej rejestracji VAT i ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jeśli nauczyciel ma dwa wychowawstwa, to przysługują mu dwa dodatki za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy konieczne jest oznaczenie monitorowanych urządzeń w przypadku wprowadzenia monitoringu Internetu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy magazynowanie odpadów destruktu w boksach niezadaszonych jest źródłem ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana decyzji o rekultywacji gruntów w myśl art. 154 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można powierzyć cudzoziemcowi inne stanowisko niż określone w zezwoleniu na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można przedłużyć KDR pełnoletniej córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać ponownie jednorazową zapomogę i dodatek z tytułu urodzenia dziecka na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można uznać za skuteczne doręczenie zastępcze i podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego dalsze działania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne