Questions and answers

Czy działka zabudowana dwoma budynkami podlega przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy hala magazynowa o kubaturze 470 m3 jest pojęciem tożsamym z budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można zatrudnić wicedyrektora szkoły bez kwalifikacji nauczycielskich na stanowisko nauczyciela stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel do momentu zakończenia studiów powinien otrzymywać niższe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zatwierdzenia aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pielęgniarka przekazując dokumentację medyczną ucznia do innej szkoły ma obowiązek sporządzić jej kopię?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy pozyskiwanie zgody na szczepienie dzieci jest prawnie uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy programy nauczania w szkolnym zestawie programów nauczania muszą mieć numery MEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zaświadczenie należy wydać wszystkim współwłaścicielom nieruchomości dopiero po uiszczeniu opłaty przez ostatniego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela w roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie dokumenty/uzgodnienia należy załączyć do wniosku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel informatyki w szkole branżowej I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie należy przedłożyć dokumenty do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakim wymaganiom podlegają urządzenia samohamowne do pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak kwalifikować pobyt w SOR, jako leczenie jednego dnia czy hospitalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy przedłużyć umowę nauczycielce zatrudnionej na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wypłacić dodatek stażowy dla nauczyciela, który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co grozi podmiotowi, który nie wykonuje badań jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Co jest robotą budowlaną, a co dostawą z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy do 14-dniowego wypoczynku wlicza się poza dniami urlopu także dni wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dodatek stażowy stanowi podstawę do wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy faktura wystawiona po dniu likwidacji spółki z o.o. może zostać ujęta w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może na podstawie umowy nieodpłatnie przekazać samochód do muzeum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy korepetycje udzielane przez osobę niebędącą nauczycielem mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty związane z delegacjami pracowników w danym miesiącu można objąć jednym zapisem w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy kotły Rumia też podlegają pod wydanie decyzji eksploatacyjnej, o której mowa w art. 154 ust. 1a p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy mamy prawo do odliczenia VAT od zakupu nagród i czy musimy naliczać VAT od bezpłatnie przekazanych nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy meleksy bądź wózki widłowe z silnikami elektrycznymi podlegają pod przepisy ustawy o zużytym sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czym się kierować przy wyborze urządzenia samohamownego dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy na działce sklasyfikowanej jako "dr" można wybudować budynek garażowy na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy zastosować metodę wyłączenia z progresją dla dochodów z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na moment likwidacji spółki niespłacona pożyczka spowoduje powstanie przychodu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na skierowaniu na RTG powinien być wskazany cel badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy na zgłoszenie można wybudować przydomowy wiatrak?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy noclegi będą wolne od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obciążenia z tytułu roszczeń gwarancyjnych za dostarczenie wadliwych towarów podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy obsługę nieruchomości można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy organ powinien przeliczyć opłatę zgodnie z nowymi stawkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pakiet usług szkoleniowych i doradztwa zawodowego podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne