Questions and answers

Który organ jest właściwy w sprawie skargi na lakiernię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Na jakich warunkach matka pracownika nabywa prawo do odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakiej podstawie organ powinien wydać pozwolenie na użytkowanie tylko odcinka sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Na jakim formularzu powinno być wystawione zaświadczenie lekarskie dla kandydata na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy zacząć realizować obowiązek elektronicznego przekazywania deklaracji akcyzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję o odpłatności dla pensjonariusza DPS ze względu na waloryzację emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób dokonać sprostowanie informacji przesłanej za pomocą platformy e-Zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy naliczyć karę administracyjną za usunięcie topoli osiki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo uregulować kwestię dostępu do skrzynki epuap urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia w przypadku zamówień udzielanych w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób organy związku zawodowego mają podejmować uchwały w dobie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W którym miesiącu powinna być ujęta faktura za towar z Chin który jest wysyłany bezpośrednio od producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jaką datą należy wydać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy bariery ochronne stosowane w ruchu wewnątrzzakładowym powinny posiadać deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dotychczasowe informacje zamieszczane w archiwalnym już BIP można przenieść do nowego BIP szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wstrzymać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca posiadający PKD 85.51z może obecnie prowadzić zajęcia sportowe w obiekcie zamkniętym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w razie napadu agresji czy autoagresji ucznia dyrektor może wezwać karetkę pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Gdzie i jak należy przechowywać pismo o przydziale nauczycielowi godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakich środków ochrony powinien używać pracownik w czasie obsługi agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić okres wypłacania zasiłku chorobowego nauczyciela przebywającego na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy zastosować przepisy art. 61 ust. 2d i 2e u.p.s. ustalając odpłatność dzieci za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie w przypadku braku możliwości ustalenia stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak zdefiniować usługi rzemiosła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dyrektora szkoły kończącego swoją kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto powinien zajmować się remontem kapliczki znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Na jakich zasadach powinno odbywać się odzyskiwanie baterii podczas utylizacji pilotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co należy zrobić, aby zatrudnienie nauczycielki było zgodne z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy apteka ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor powinien zapewnić na zajęcia z wychowania fizycznego salę gimnastyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić podpisania spisu majątku znajdującego się w sali, której jest opiekunem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne