Questions and answers

Czy przedszkole gminne powinno zostać wpisane do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy refakturę za usługę taxi należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka powinna rozpoznać import usług w dacie szacowanej daty dostawy, czy w dacie wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy spółka z o.o. musi sporządzić wykaz składników aktywów i pasywów na początek swojej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy studentowi zatrudnionemu na podstawę umowy o pracę przysługują dni wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy syna należy zgłosić do ZUS jako osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uraz doznany podczas próby wyszarpnięcia palety zablokowanej między innymi paletami jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy urlop z poprzedniej umowy może wykorzystać w nowej umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w decyzji o wymeldowaniu należy spełnić obowiązek informacyjny z art. 14 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy wójt może nie naliczyć kary za nieterminowe złożenie sprawozdania lub naliczyć mniejszą karę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy w przypadku zatrudnienia za granicą można uniknąć płacenia składek i podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydawanie posiłków w ramach stołówki szkolnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata dywidendy udziałowcowi z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w zakładzie pracy wystarczy jedna instrukcja bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w związku z Brexitem zmieniły się zasady składania wniosków VAT-Refund (VAT-REF) za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ziemia z korytowania terenu to odpad czy produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy zobowiązanie warunkowe powinno w jakiś sposób być prezentowane w sprawozdaniu finansowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaka jest maksymalna ilość uczniów w danej grupie na lekcji wychowania do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować zespół robotów wraz z transporterami i owijarką?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT jest objęte wykonanie przyłączą gazowego do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma sprowadzanie towarów typu smary, oleje silnikowe, przekładniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie są warunki dokonania korekty w zakresie cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki kod CN zastosować do cukru pudru z domieszką skrobi ziemniaczanej (przeciwdziałającej zbrylaniu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki kod powinien zostać nadany dokumentom przeznaczonym do zniszczenia, kiedy tych dokumentów jest dużo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki urlop przysługuje nauczycielce po powrocie ze zwolnień, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć moment dokonania korekty zdefiniowany w przepisie art. 11e u pkt 1 CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować pieniądze za usługę wykonaną na rzecz firmy z USA przez podatniczkę w wieku 23 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany personaliów ucznia w dokumentacji szkolnej w przypadku zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód strony na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach składkę AC zawartą w racie serwisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak udokumentować działalność agroturystyczną z usługami dodatkowymi, m.in. przewozami zaprzęgiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów wniesionych aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać wynajem maszyny dziewiarskiej od firmy będącej podatnikiem unijnym z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak wypełnić CIT-8, jeśli spółka stosowała alternatywną metodę uwzględniania odsetek w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zmienić system czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu wystawionej refaktury za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy rozliczyć duplikat faktury dotyczący rabatu handlowego za zeszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy wykazać eksport towarów ze stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach OPS może przyjmować dzieci na półkolonie letnie oraz ustalić odpłatność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakiej formie należy sporządzić opinię o kandydatce na rodzinę zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób faktura powinna być ujęta w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób samodzielnie powinien rozliczyć się zakład z opłaty produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jak sposób zaksięgować bony podarunkowe otrzymane w ramach akcji promocyjnej w ewidencji księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za ile dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy się ekwiwalent nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakim dniem rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który nabył prawo do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Zlecenie uszycia odzieży na miarę lub zakup odzieży gotowej będzie dostawą czy usługą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2020 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Co zrobić w przypadku, gdy sprzedano towar osobie fizycznej i nie zaewidecjonowano tego na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne