Questions and answers

Czy strata poniesiona przez klub sportowy w roku ubiegłym, może zostać pokryta z funduszu statutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy transakcje poza terytorium Polski (podatnik zarejestrował się też do VAT w Niemczech) wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy właściciele lokali usługowych mają prawo do korzystania z części ogrodzonej parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy w PIT-36 można rozliczyć zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystywanie loga producenta generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie zarządu wspólnoty może być wypłacone pod warunkiem udzielenia absolutorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy ze spisu z natury można wyłączyć wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zmiana pozwolenia na rozbiórkę może nastąpić na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy zmiana sposobu magazynowania wymaga zmiany decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do jakiego rodzaju przychodów zaliczyć w fundacji przychód z umowy sponsoringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług budowlanych świadczonych na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien udostępnić zamawiający wykonawcy, który po otwarciu ofert wnosi o udostępnienie ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Jakie pozycje środków trwałych obcych winien objąć spis, zgodnie z KSR 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie są skutki w VAT, jeśli lokal po zakupie ma być wykorzystywany prywatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie stawki VAT powinny być zastosowane do faktur korygujących po 1 kwietnia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest okres oczekiwania na decyzję w sprawie odwołania się od decyzji starosty do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Jaki jest termin wydania decyzji po wznowieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki kurs kwalifikacyjny powinna posiadać osoba kandydująca na stanowisko pielęgniarki oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak liczyć termin do zadawania pytań do SIWZ, gdy połowa wyznaczonego terminu składania ofert upływa w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie "odpis" zawarte w art. 73 § 1 k.p.a., czym różni się odpis od kopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy wypełnić CIT-8 w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak postąpić z urlopem macierzyńskim jeżeli termin porodu wyznaczony przez lekarza opóźnił się?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę przekazaną na rzecz spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć pracownika, który pracował w sobotę w godzinach 9.00-14.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć na fakturze sprzedaż pakietu 3 towarów, ale z jedną stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać dostawę towaru na terytorium Chin, jeśli przywozu towaru na terytorium Polski dokonał podmiot cypryjski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak wykazać fakturę za opłatę administracyjną za przyspieszenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać fakturę za transport towaru z Białorusi od firmy polskiej ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w bilansie kryptowalutę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać w VAT sprzedaż obrazów w kraju i za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy można wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy sprzedaż gruntu będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy wykazać eksport, jeśli potwierdzenie wywozu otrzymano przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy zmiana regulaminu wynagradzania jest podstawą do wręczenia pracownikom wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kto ma uprawnienia do nauczania języka obcego w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zapłacić za wymianę stolarki balkonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Która gmina jest właściwą miejscowo do wydania decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakim formularzu należy złożyć za 2019 rok opłatę recyklingową za reklamówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakiego rodzaju umowy może być zatrudniony kierownik oddziału szpitalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zaklasyfikować darń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne