Questions and answers

Czy należy wypłacić dotację za miesiąc, w którym przedszkole będzie zamknięte z powodu remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie wiaty zlokalizowanej nad istniejącym zbiornikiem bezodpływowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy uchylić matce prawo do świadczenia 500+, jeśli dziecko zamieszkuje obecnie u ojca i pozostaje na jego utrzymaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wniosek można uznać za kompletny i należy przyznać osobie niepełnosprawnej zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana regulaminu wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli wymaga opinii związku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane szkoły mogą znaleźć się na pieczątce podłużnej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kroki można podjąć, jeśli pracownica obsługi nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak interpretować zapis MPZP, który dopuszcza realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaki poziom wykształcenia należy uwzględnić do wynagrodzenia nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo określić termin wypłaty dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinien wyglądać regulamin rady pedagogicznej w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy dyrektor powinien napisać pismo do nauczyciela o braku godzin na kolejny rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien wystawić skierowanie na badania w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczycielce należy wypłacić wyrównanie dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto pokrywa koszty dofinansowania okularów dla osoby odbywającej staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który projektant podpisuje oświadczenie o braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo numerować projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

W której części SIO należy udokumentować przejście nauczyciela na świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co to jest odrębny obiekt budowlany, odrębne miejsce magazynowania w rozumieniu § 2 ust. 7 r.w.s.z.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do przewalutowań można zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dopuszczalne jest dokarmiania zwierząt na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dostawca zagraniczny ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, jeśli przyznał prawo do skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dział farmacji szpitalnej może kupić leki recepturowe w aptece ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy Gminny Ośrodek Kultury ma obowiązek posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Chabasińska Dorota | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przekazania wraz z maszyną szczegółowej dokumentacji technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy konto 201 w zestawieniu obrotów i sald do bilansu może mieć dwa salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy można na terenie szkoły wywiesić harmonogram matury ustnej (imię, nazwisko, klasa)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik, który włożył rękę w strefę niebezpieczną maszyny jest odpowiedzialny za wypadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może zostać zatrudniony na okres próbny w celu wykonywania pracy innego rodzaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy produkcję pasków można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy produkcję pasków skórzanych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca na ryczałcie może rozliczyć stratę za 2016 r. w roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie bonu różnego przeznaczenia podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy przy wydaniu decyzji o zwrocie depozytu zastosować art. 48a ust. 18 pkt 3 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne