Pytania i odpowiedzi

Czy klapki są rodzajem obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jakiej kolejności powinny być wykonywane potrącenia z zasiłku chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować spłatę komandytariusza w 3 ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest objęte kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powinien zakończyć się staż nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dyrektor może wydać polecenie nauczycielowi o wysyłanie testów rodzicom przez dziennik elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy sposób dokonywania storna wyłącznie w rejestrze zakupów VAT jest uregulowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w miejscach publicznych możliwe jest stosowanie przyłbicy zamiennie z maseczką ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy praca na platformie może odbywać się bez dodatkowych środków ochrony przed upadkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Kiedy nauczyciel akademicki uzyskuje stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy usługa niematerialna od podmiotu powiązanego z Włoch powinna zostać oznaczona symbolem GTU w ramach pliku JPK VDEK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Za jaki okres trwania nauki zawodu należy wypłacić dofinansowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Ile wynosi napięcie bezpieczne dla prądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w takim przypadku powstają różnice kursowe bilansowe od kwoty brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odmowa podjęcia pracy w czasie stanu nieczynnego uprawnia nauczyciela do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy termin dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Według jakiego pensum należy wypłacać wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora w związku ze zmianą liczby oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie informacje podmiot leczniczy powinien publikować w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę kredytową uruchamianą warunkowo, po spełnieniu przesłanek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jaki paragraf należy zaksięgować opracowanie audytu energetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak należy zaksięgować założoną przez bank czasową blokadę na rachunku bankowym środków na rzecz PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dyrektor powinien powiadomić pisemnie nauczyciela, że jego staż nie został otwarty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy kurator oświaty może negatywnie zaopiniować aneks do arkusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dodatek za zastępstwo należy uwzględnić w wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak ustalić urlop wypoczynkowy nauczycielowi-logopedzie i katechecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi zwolnionemu bez wypowiedzenia przysługuje odprawa pieniężna, jeśli spółka zatrudnia ponad 20 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT w części niesfinansowanej dotacją Powiatowego Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu przez komornika powinna być opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zakomunikować pracownikom wyniki pomiarów środowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy transakcja handlowa pomiędzy dwiema firmami prowadzonymi przez siostry jest transakcją powiązaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w nowym JPK VAT WNT i import usług od jednostek powiązanych należy wykazywać VAT należny z oznaczeniem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż zużytych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych należy w nowym JPK VAT7 oznaczyć kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy korygować zapisy w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od października 2020 r. należy stosować przy raportowaniu sprzedaży zwolnionej, typ dokumentu "WEW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kursy na prawo jazdy, szkolenia dla instruktorów i kursy doszkalające dla kierowców podlegają oznaczeniu kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi przy sprzedaży działki niezabudowanej, jak i zabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jakiego okresu należy przyjąć podstawę naliczenia zasiłku wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy odpowiednią stawką VAT dla usługi międzynarodowego transportu towarów będzie stawka 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można uznać, że gruntom po kopalni zostały przywrócone wartości przyrodnicze lub użytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Piątkowska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować korektor kanalizacji deszczowej, wybudowany przez spółkę z o.o. na sąsiadujących ze sobą działkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy fakt, że nie było przemieszczenia zwróconego towaru, ma wpływ na rozliczenie transakcji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy usługach wykonywania konstrukcji stalowych należy na fakturze umieszczać kod GTU_08?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego okresu i w jakiej wysokości przyjąć wynagrodzenie do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy rozliczenie straty podatkowej przez spółkę akcyjną opisaną w pytaniu stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy należy udzielić dla pracownika samorządowego czasu wolnego za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy Polskie Organy podatkowe mogą bezpośrednio kontrolować słowacką Spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dywidenda otrzymana przez spółkę-matkę stanowi schemat podatkowy w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wystawca faktur musi dokonać korekty JPK, jeżeli odkryto, że przez 2 lata faktury wystawiano z błędnym NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na podstawie powiązań rodzinnych można uznać podmioty za powiązane i wykazać w JPK VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pomocnik elektryka może montować instalację elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy na decyzję wydaną zgodnie z art. 272 ust. 24 pr.wod. stronie służy odwołanie do SKO czy do Sądu Administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w drugim miejscu pracy może zostać delegowany do pracy w szkole macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać jednodniowe delegacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne