Questions and answers

Czy gmina może sprzedać nieruchomość z dzierżawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy gmina może zawrzeć umowę trójstronną na wybudowanie placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy jest możliwe dostarczenie stronom postępowania decyzji bez załączników graficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy każdy uczeń liceum mistrzostwa sportowego powinien mieć przynależność klubową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy kwoty wpłacane na konto organizatorki zbiórki charytatywnej należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy mając orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy można prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest unieważnienie postępowania z powodu braku przyznania środków przez radę miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy można łączyć formy zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można uchylić prawo do świadczenia wychowawczego za zgodą strony bez wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w postaci olejów silnikowych w piecu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wystawić fakturę zbiorczą na dostawy towarów w ciągu miesiąca biorąc pod uwagę wymogi JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy numer BDO powinien znajdować się również na fakturach dotyczących produktu ubocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy OPS może udzielić posłowi wyjaśnień na temat postępowania w sprawie związanej z koordynacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podwyżka płacy zasadniczej wiąże się z wypłatą wyrównania za poprzednie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy postępowanie przedsiębiorcy odbierającego i transportującego odpady do stacji przeładunkowej jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy regulatory mocy biernej i kompensatory mocy biernej to urządzenia podlegające u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy rower typu handbike może być dofinansowany w ramach likwidacji barier technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy są podstawy do uchylenia ojcu dzieci prawa do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wypłata świadczenia wychowawczego powinna być zawieszona ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zakład produkcyjny może być nieprofesjonalnie zbierającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy żona radnego może pełnić funkcję prezesa spółdzielni socjalnej, której uczestnikiem jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Gdzie można znaleźć wytyczne odnośnie przeglądów urządzeń elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Gdzie w sprawozdaniu finansowym wykazać nieodpłatne świadczenie z tytułu wykorzystania licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką kwotę dofinansowania należy przyznać dwojgu pracodawców, u których realizował naukę zawodu młodociany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do remontu sali restauracyjnej w schronisku górskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakich obowiązków zgłoszeniowych powinna dokonać spółka z o.o., która zmieniła siedzibę 1.03.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne