Questions and answers

Czy jest ograniczenie czasowe, do kiedy j.s.t. powinien podjąć uchwałę o zmianie sieci szkół na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy koronawirus może być przyczyną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszty doradztwa poniesione na rzecz innej spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z błędnym wypowiedzeniem umowy najmu stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można amortyzować niezarejestrowany znak towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odmówić rozładunku cysterny samochodowej we mgle lub gęstych opadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można połączyć w zespół dwie szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną na terenie jednej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można przekształcić działkę pod garażem z użytkowania wieczystego na własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można przy wejściu do zakładu pracy odpytywać gości za pomocą formularza o dane dotyczące koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy należy usunąć ze strony BIP urzędu dane w postaci imion i nazwisk byłych pracowników tej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy należy wydać decyzję administracyjną dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieodpłatna reklama spółki generuje po jej stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od wydatków związanych z samochodem na tablicach dealerskich można odliczyć 50%, czy 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy OPS gminy A właściwie postąpił uchylając w całości decyzję o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy OPS może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z pobytem w DPS z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy organ I instancji może ponownie rozpatrzyć sprawę z uwzględnieniem faktu, że osoba wymagająca opieki zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy oznakowanie salonu podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podział zysku na ZFŚS stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pominięcie mechanizmu podzielonej płatności wyłącza dany wydatek z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pośrednik w sprzedaży biżuterii może korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić monitoring urządzeń technicznych udostępnionych organizacjom związkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pracodawca może przesyłać takie dokumenty jak PIT roczny lub świadectwo pracy drogą e-mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przebudowa instalacji gazowej wymaga zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przedsiębiorca sprowadzający samochody z Niemiec może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z najmu prywatnego boiska można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy przychód z wpłat rodziców podlega opodatkowaniu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy sprzedaży kiosku wraz z gruntem można zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sama zmiana z sali sprzedaży na salę fitness powoduje zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy sprzedaż preparatów do drewna (olejów, lakierów itp.) wyłącza możliwość ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczenie usługi reklamowej na podstawie zawartej umowy można udokumentować notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usunąć z akt osobowych ksero dowodu osoby zatrudnionej, która zmieniła płeć?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego należy bezwzględnie wpłacić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek stały powinien zostać wypłacony w pełnej wysokości za miesiąc styczeń i luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy za wszystkie godziny zastępstw doraźnych należy się nauczycielowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do kogo zespół powypadkowy może kierować pismo w razie wątpliwości dotyczących urazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka stawka podatku ryczałtowego powinna zostać zastosowana w stosunku do usług pielęgnacji terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką nazwę spółki podać w deklaracji CIT-8, jeśli nazwa uległa zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować "zestaw śniadaniowy", który składa się z kanapki, soku i ciastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę pośrednictwa w zamawianiu usług taxi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie sprzedaż w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie kwalifikację powinien mieć pedagog zatrudniony w poradni psychologiczno - pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania przychodów z przedpłaconych pakietów serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne