Questions and answers

Czy nieodpłatne przekazanie praw autorskich generuje podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie pracodawca może nałożyć karę na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przerwa w wykonywaniu pracy pracownika socjalnego spowodowała przerwanie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kierownik OPS jest uprawniony do udzielenia upoważnienia pracownikom OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem faktury w każdym kwartale należy wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak obliczyć ilość wody, którą jest w stanie pomieścić zbiornik retencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy matce należy się świadczenie dobry start na dziecko, które wychodzi za mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy na uchwałę rady gminy przysługują środki odwoławcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zaklasyfikować dotację celową na sfinansowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może udostępnić na wniosek rodziny zmarłego pracownika jego akta osobowe do wglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przy projekcie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy zapewnić udział projektantów sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy otrzymanie płatności w kryptowalucie niesie za sobą konsekwencje w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakich należności należy zaliczyć kary związane z usuwaniem pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto powinien ponosić koszty ustalenia, czy przewożony materiał jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Jak policzyć udział zakładu w tle zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy do wydawania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaka powierzchnia będzie zwolniona z naliczenia należności i opłat rocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto powinien wydać zezwolenie na usunięcie drzew z użytku K - użytki kopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudnić osobę do opieki nad starszą osobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim jest okresem uprawniającym do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana nazwy firmy wymaga aktualizacji dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Z jakimi kwalifikacjami należy powołać eksperta w skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy urząd może prowadzić fanpage urzędu na Facebooku w oparciu o podstawę przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wydatki związane z używaniem faxu wirtualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że na nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy gry planszowe mogą stanowić koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ulga na zakup kas fiskalnych generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są wymagania prawne w zakresie magazynowania baterii Li-Ion?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zakład ma ponosić opłaty podwyższone - ze względu na wygaśnięcie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne