Questions and answers

Czy osobie przebywającej w zakładzie karnym należą się świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy należy wydać decyzję zmieniającą odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dostarczenie wystawionej faktury nabywcy jest obowiązkiem sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić przydział godzin nauczyciela z nauczania początkowego na pracę w świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy faktura korygująca bez rzeczywistego zwrotu zaliczki obniża podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych osobowych jest chroniony tak jak np. reprezentant związków zawodowych w sytuacji zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy inwestor musi usunąć stopy fundamentowe, jeśli wybudował wiatę magazynową bez pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy można zaadaptować pomieszczenia na lokale socjalne na terenie MNU?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy na produkcję podłoża do pieczarek potrzebne jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel, który pełni obowiązki dyrektora szkoły, powinien nadal otrzymywać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może dokonywać kserokopii dziennika budowy i pozostawiać go w aktach sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy osoba zastępująca musi mieć ten sam etat co zastępowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przeniesienie regału magazynowego w nowe miejsce wymaga ich odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają na obniżenie etatu pracownikowi służby bhp o 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym realizowanym przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% przy sprzedaży rusztowań, będących częścią jednostki pływającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy spółki uczestniczące w cash poolingu powinny złożyć ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż stacjonarna kosmetyków może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy SPZOZ może świadczyć odpłatne usługi żywieniowe na rzecz podmiotów trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy umowa podnajmu wyczerpuje przesłankę zawartą w art 114 par. 1 pkt. 2 ustawy o cudzoziemcach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy użytkowanie środków transportowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ma prawo do odliczania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wybieranie pudełek i przekładek będzie odzyskiem poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wydać decyzję o odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy w związku z epidemią COVID-19 automatycznemu przedłużeniu ulegają wnioski o pobyt i pracę cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zakup paliwa i AdBlue na terenie Litwy należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakiej listy można zaliczyć odpady o kodach 16 08 02* i 16 08 04 - zielonej czy bursztynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa prawna sprawozdania za okres stażu nauczyciela, który rozpoczął stać w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do maseczek ochronnych, które nie mają statusu wyrobów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kierownik CUW powinien mieć upoważnienia od wójta i dyrektorów szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła skup akcji własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie to są odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wynagrodzenie wypłacać w czasie przestoju spowodowanego pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy obliczyć przysługującą nauczycielowi liczbę dni urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT dopłatę za stal (aneks do umowy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać niemieckie wynagrodzenia pracownika z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usług badań laboratoryjnych świadczonych na rzecz kontrahentów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne