Questions and answers

Czy można odliczyć VAT od zakupu motocykli przeznaczonych do reklamy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można odwołać się od kary za brak osiągniętego poziomu odzysku na stacji demontażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy nabywając grunt należy dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę za drugie pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy należy przechowywać listy obecności, jeśli prowadzone są miesięczne karty ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odpady o kodzie 13 01 13* i 12 01 09* podlegają rejestracji w systemie SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy OPS powinien skierować do Domu Dziennego Pobytu decyzją administracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osobę małoletnią, z którą zawarto umowę zlecenie obowiązuje limit czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pielęgniarce na stanowisku dyrektora ZOZ należy wyrównać wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy po przeprowadzeniu postępowania konkursowego możliwa jest zmiana umowy niekorzystna dla zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy powiększenie łazienki w mieszkaniu budynku wielorodzinnego wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy praca własna wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik bez ważnych badań okresowych może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny na stanowisku sprzątaczki może mieć zaszeregowanie w kategorii V?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie wspólnikom grupy producentów wolnych środków produkcji generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy regulują odległość od maszyny do ściany budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przy dostawie oleju napędowego, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy wręczeniu nagany pracownikowi należy w pouczeniu podać siedzibę sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przy zamianie samochodów dokonanej między przedsiębiorcami, obaj mogą zastosować VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sportowiec może ujmować w kosztach wydatki na drogą odzież?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka mogła wystawić fakturę do nadprogramowej ilości sztuk towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może tworzyć odpis niższy niż w ZFŚS, jeśli przedstawiciele załogi nie wyrażą na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedawca ma prawo określić dowolny termin zwrotu przypadającego z faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku, od budowy którego odliczano VAT będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy strata poniesiona przez klub sportowy w roku ubiegłym, może zostać pokryta z funduszu statutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy transakcje poza terytorium Polski (podatnik zarejestrował się też do VAT w Niemczech) wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy właściciele lokali usługowych mają prawo do korzystania z części ogrodzonej parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy w PIT-36 można rozliczyć zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystywanie loga producenta generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wynagrodzenie zarządu wspólnoty może być wypłacone pod warunkiem udzielenia absolutorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne