Questions and answers

Czy dywidenda wypłacona związkowi międzygminnemu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy faktura będzie kosztem spółki, jeżeli została zapłacona z konta prywatnego jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieją przepisy, warunki techniczne montażu wodomierzy w łazienkach, kuchniach w mieszkaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy laboratorium zakładowe wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy mąż może odliczyć wydatki na rehabilitację żony, która wykonuje działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wypełnienie dylatacji styropianem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można dokonać pełnego odliczenia VAT od zakupu bankowozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można i w jaki sposób podzielić działkę oznaczoną bi (inne tereny zabudowane) o powierzchni 0,21 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można poinformować o ukaraniu pracownika karą nagany pozostałych pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można poprawić wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zastosować zwolnienie do sprzedaży nieruchomości, kupionej na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zwolnić z opłaty za użytkowanie wieczyste, jeśli jest to obecnie infrastruktura nieczynna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy nieobecność spowodowana izolacją lub kwarantanną uprawnia pracownika do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obliczając opłatę produktową za opakowania za 2019 podstawę obliczeń stanowi masa za 2018 czy 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy odpad o kodzie 17 04 11 jest palny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy od zakupu aut używanych ze Szwecji od tamtejszej spółki należy opłacić podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy organ może ustalić inny termin zatwierdzenia projektu na wykonanie ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy organ prowadzący może z własnej inicjatywy dokonać zmiany nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy osoba pracująca w szkole na stanowisku obsługi na 1/2 etatu może mieć godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy PIT należy złożyć w oparciu o RZiS czy o wartości, rzeczywiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podejście, że "miejsce wytworzenia" interpretowane jest jako "teren budowy" jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy po zakończeniu umowy najmu przeznaczenie lokalu wraca jako usługowo-handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pracodawca sam może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy za ubiegły rok, jeśli zakład pracy zostaje zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedłużono możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedszkole publiczne zamknięte w związku z epidemią koronawirusa powinno zwrócić rodzicom pieniądze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przy naliczaniu tzw. "trzynastki" brany jest urlop na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy refakura kosztów z tytułu ubezpieczenia OC otrzymana od spółki-matki stanowi koszt dla spółki-córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rozszerzenie działalności fryzjerskiej o usługi kosmetyczne spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy SPZOZ może udzielić zmówienia na świadczenia zdrowotne spółce z o.o., będącej podmiotem leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy technik budowlany może dokonać adaptacji projektu budynku mieszkalnego o kubaturze powyżej 1000 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy upływ terminu związania ofertą uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w celu zapewnienia uczniom kształcenia na odległość szkoła może korzystać z usługi G Suite?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w okresie występowania epidemii COVID 19 pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy w związku z koronawirusem należy wypłacić nauczycielom dodatek motywacyjny, jeśli nauczyciele pracują zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne