Questions and answers

Czy gmina ma obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kierowca karetki pogotowia, który nie jest ratownikiem medycznym, może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy koszt wybudowania studni można ująć w kosztach w sposób bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od dodatkowych kosztów związanych z nabyciem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można zmienić sposób rozstrzygnięcia, zanim projekt zostanie ponownie wyłożony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy nauczyciel dyplomowany w każdym roku powinien wyrażać zgodę na etat łączony na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej posiada kwalifikacje do nauczania plastyki w klasach IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez spółkę gminie nakładów na przebudowę sieci kanalizacji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy od napojów energetycznych zakupionych dla pracowników można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ podatkowy może odmiennie od podatnika określić wysokość raty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może wnioskować o umorzenie w całości lub w części zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100% za pracę w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy zmianie zezwolenia na zbieranie odpadów, w myśl art. 14 u.z.u.o. można dodać nowe odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy refakturowanie kosztów naprawy szkody powinno być udokumentowane notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy ryczałtowiec przy zakończeniu działalności ma obowiązek sporządzenia spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stacja bazowa telefonii komórkowej może być przedsięwzięciem w celu przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy szpital może przekazać bezpłatnie lek pacjentowi, który nie jest hospitalizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy uczeń, realizując zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną, otrzymuje oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w JPK podatnik można ująć sprzedaż na rzecz osób fizycznych na podstawie jednego zbiorczego wpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w okresie zdalnego nauczania można zawiesić płatność za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi bibliotekarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wprowadzając produkty z tworzywa sztucznego powinniśmy wpisać się w tabelę 4 w dziale VI wniosku BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w stanie epidemii pielęgniarka może złożyć wypowiedzenie w szpitalu i zatrudnić się w przychodni poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy w związku z epidemią przesunięty został termin na złożenie informacji CBC-P?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z przedłużeniem umowy do dnia porodu pracownicy należy przeliczyć wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zakup open office podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zwolnieniem od składek w ramach tarczy antykryzysowej objęte są składki finansowane przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest minimalna liczba osób w komisji konkursowej na stanowisko pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest w 2020 r. maksymalna wysokość wynagrodzenia kierownika SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne