Questions and answers

Jaką stawką VAT będzie opodatkowana od 1 lipca 2020 r. karma dla psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do koktajlu z mleka i odżywki białkowej oraz wody w butelce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać pedagog prowadzący zajęcia biofeedbacku w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma nieodpłatne przekazanie wody pracownikom pogotowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przekazanie jako nagrody koszulki z logo firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować należący do proboszcza budynek mieszkalny służący głównie jako plebania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak ujmować usługi świadczone przez kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wprowadzić zdalne nauczanie do statutu szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak w sp. z o.o. zaksięgować przychody i koszty dotyczące udziałów w spółce z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać w bilansie na dzień 31.12.2019 r. nabycie udziałów, które nie zostało zgłoszone skutecznie do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownikom za przepracowaną część marca z związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak wypłacić wynagrodzenie pracownikom administracji w związku z zawieszeniem zajęć w szkole z powodu koronawirusa

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pracownika pracującego na zwyżce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie pracownikom samorządowym, których miejsca pracy są zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie należy klasyfikować usługę polerowania podłogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciel przedszkola może dokumentować swoją pracę w przypadku nauki zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Z czego wynika konieczność wykonania i oznakowania dróg komunikacyjnych i transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Co to znaczy przeprowadzić kontrolę w obecności pracownika organu wydającego zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy akcyza od samochodu osobowego podlega limitowaniu przy ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa uzasadnia wydłużenie terminu na dokonanie czynności związanych z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa zwalnia pracodawców z obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy informacja IFT-2R może zostać przesłana kontrahentowi w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odmówić refundacji zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy koronawirus będzie miał wpływ na przygotowywane sprawozdania finansowe za 2019 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy mamy obowiązek naliczenia VAT w związku z przekazaniem klientom prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można powołać centrum administracyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można stosować dla części zamierzeń drogę pozwolenia na budowę, a dla innych drogę zgłoszenia robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy można ujawnić użytek dr w egib, mając tylko wykaz zmian od geodety i wniosek właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy nabywca przedsiębiorstwa może wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu zbywcy ze składkami ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na podstawie umowy przedwstępnej inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy obsługa skanera uzasadnia ubieganie się o dofinansowanie do okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy opóźniona decyzja w sprawie naliczania odsetek pozwala na zastosowanie przerwy w ich naliczaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organizacja związkowa jest uprawniona do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ może wymagać podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy pełnoletnią osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym może ubezpieczyć jej siostra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy PINB może odmówić zwrotu grzywny lub ją umorzyć bez zgody organu wyższego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy producent farmaceutyczny może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy od produktów leczniczych opartych na etanolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy projekt budowlany zamienny powinno się sporządzić na całą inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca w spadku może opłacać zaliczki w sposób uproszczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedsiębiorca zawieszając działalność na czas nieokreślony, może ją wznowić przed upływem 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przyjmowanie zużytych opon od klientów traktowane jest również jako nieprofesjonalne zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne