Questions and answers

Od kiedy liczyć świadczenie rodzicielskie do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy danina solidarnościowa podlega ewidencji w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dieta po zmarłym radnym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dla przyznania nagrody jubileuszowej nie ma znaczenia wymiar etatu lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy do prowadzenia edukacji domowej niezbędna jest zgoda obojga rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma wytwarzająca odpad o kodzie 19 12 09, może użyć powstałe kamienie do utwardzania swojego terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy główna księgowa ma prawo do nadgodzin, nawet jeśli nie miały one charakteru sporadycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kierownik OPS może wystąpić z powództwem alimentacyjnym do sądu wobec małżonka na rzecz jego żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kurs prawa jazdy, na który pracodawca wysłał pracownika po godzinach, stanowi dla pracownika czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mieszkaniec gminy posiadający łąkę w użytkowaniu wieczystym może ją wykupić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy można ujmować koszty związane z działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można w decyzji zaświadczyć o braku podstaw do sprzeciwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można wygasić w części decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można zobowiązać pracowników do pozostania na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatek wiejski za okres zamknięcia placówki z powodu koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nie jest błędem, że skierowanie na badania lekarskie wstępne wystawiono kilkanaście dni przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy od razu po podpisaniu umowy o pracę u nowego pracodawcy, można przejść na zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy od usług wykonywanych na rzecz kolumbijskiego kontrahenta należy płacić zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący może nałożyć obowiązek przygotowania arkusza w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy organ wydający decyzje powinien pominąć kwestie ustalania odszkodowania za szkody tymczasowe na gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne należy się zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy powinna być wydana decyzja uznająca świadczenia pielęgnacyjne za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracownik może odmówić wykonywania obowiązków z obawy przed zakażeniem się koronavirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy premie i nagrody powinny być wliczane do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają stosowanie wózków jezdniowych do przewozu kadzi ze stopionym metalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy składka dotycząca ubezpieczenia grupowego, opłacona za kontraktorów jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka nadal może rozliczać się w ramach nettingu, bez negatywnych konsekwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż akcji własnych nowym akcjonariuszom generuje przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy SP ZOZ może umorzyć wierzytelność wobec zmarłego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy starosta może przyznać dodatek motywacyjny wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy starosta możne wydać zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy strona, która otrzymała w spadku gospodarstwo rolne, traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy umieszczenie loga w ramach umowy na bezpłatne umieszczenie loga spółki na jego naczepie jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy umowę do 30000 euro można aneksować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy wnioskodawca powinien zaznaczyć obszary na obu mapach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy w przypadku kontynuacji zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zamawiający może zsumować wartość zamówienia dotyczącego usługi wydania dwóch różnych płyt z muzyką?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy zasady rozliczania świadczeń powinny wynikać z regulaminu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do którego dnia pracownica może korzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne