Questions and answers

Czy w branżowej szkole II stopnia wystawia się ocenę zachowania słuchacza, jak w branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w projektach UPUL powinna znaleźć się tylko ta część sklasyfikowana jako Ls?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy zapewnienie wyżywienia osobom przebywającym na kwarantannie przez gminę podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej ulegają zmianie na czas kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ze stanowiska starszego inspektora można przesunąć pracownika na stanowisko zastępcy kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka będzie stawka VAT dla bezy białej i kolorowej w stanie prawnym od 1 lipca 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka będzie stawka VAT dla kruchych babeczek w stanie prawnym od 1 lipca 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka będzie stawka VAT dla suchych ciasteczek kukurydzianych w stanie prawnym od lipca 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka procedura obowiązuje jeżeli nie została wniesiona w terminie opłata przekształceniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką stawką VAT będą objęte dostawy mocznika i roztworu mocznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie grunty podlegają ISL, a jakie UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie postępowania muszą zostać ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy potrącić z wynagrodzenia nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo potrącać nauczycielom dodatki za czas przebywania w domu podczas epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak poprawnie zaksięgować zapłatę odsetek w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak potraktować nieobecność pracownika z powodu konieczności odbycia kwarantanny na terenie innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalać zasady dotowania dotyczące wymiany kotłów i pieców?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak wykazać w VAT zakup linii produkcyjnej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel może złożyć wypowiedzenie ustawowe w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy wykonawca zobowiązany jest wykazywać zamawiającemu podwykonawców na dostawy materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Kogo należy pozwać w sprawie o mobbing?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Kto zaznacza w CIT-8 kwadrat dotyczący wyboru rachunkowej metody ustalania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim paragrafie powinno zostać ujęte zapłacone wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

W jaki sposób szkoła może skutecznie poinformować rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód przy umowie powierniczej na zbycie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy bank ma obowiązek zrealizować zajęcie rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy darowizna na rzecz instytucji płatniczej podlega odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana ustaleń uchwały o wykazie wydatków niewygasających?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy dwie jednostki mogą prowadzić jeden ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy koszty księgowości projektu unijnego zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy leasing busa szkolnego może być finansowany z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czym jest lista SIN dla substancji i mieszanin chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wypłacić świadczenie urlopowe, jeżeli pracownik rozdzielił urlop na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zrzec się alimentów na rzecz świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy nadleśniczy opiniuje aneks do uproszczonego planu urządzania las?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za wydanie pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy od 1 lipca 2020 r. należy obowiązkowo umieszczać symbole CN, PKWiU na fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odprowadzanie wód opadowych i roztopowych rowem do innego rowu na terenie wsi spełnia definicję usługi wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego powinien nakazać rozbiórkę obiektu w związku z niezgodnością z mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne