Questions and answers

Czy art. 72 ust. 9 u.s.h.u.e. dotyczy również części instalacji tj. konkretnych źródeł emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy budynek parterowy z poddaszem użytkowym to budynek jedno czy dwukondygnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy cudzoziemiec może wykonywać legalnie pracę u innego pracodawcy niż ten, który wskazany był w zezwoleniu jednolitym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy dyrektor powinien uwzględniać żądania rodzica dotyczące lekcji zdalnych w czasie epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy epidemia zwalnia z obowiązku badań środowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje zakaz wykonywania pracy przez pielęgniarki w innych podmiotach niż szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy można na zgłoszenie przyjąć budynek gospodarczy wraz z podcieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można zrobić korektę WDT bez fizycznego powrotu towarów do kraju wysyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pozostawienie wkładu w spółce osobowej generuje przychód po stronie występującego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może czy musi przesunąć termin urlopu na wniosek pracownika umotywowany epidemią?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może dołączać dokumenty elektroniczne do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi administracji w okresie ochronnym można zmniejszyć wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego odbywa się na zasadach ogólnych, jeśli przedłoży nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy sprzedaż w 2020 r. lokalu, który w latach 2015-2016 był wynajmowany, podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sp zoz może skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy taka przebudowa ogrodzenia podlega przepisom prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy w arkuszu organizacyjnym dyrektor powinien wykazać nauczycieli zatrudnionych do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć się wspólnie ze zmarłym mężem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w obecnej sytuacji, spowodowanej COVID-19, pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia może być uczestnikiem postępowania kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wyliczając wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy należy pomniejszać dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Do nauczania w jakim typie szkół ma nauczyciel który ukończył studia podyplomowe z matematyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest stawka zabezpieczenia roszczeń dla zmieszanych odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jaką dokumentację należy prowadzić w przypadku udzielania świadczeń w zakresie tlenotarapia w warunkach domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel szachów w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi powinien spełniać produkt - granulat asfaltowy - przetworzony destrukt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi sądu za czas gotowości do pracy w związku z epidemią COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć poziom recyklingu odpadów zielonych/bioodpadów 20 02 01, 20 01 08?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy rozumieć "inny sposób ponownego użycia olejów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli w warunkach pracy zdalnej w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozumieć zapis art. 43 ust. 2 pkt 5 lit. b u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak zaplanować i opłacić etat nauczyciela świetlicy w związku z zamknięciem szkoły na czas pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracownik uzyskuje przychód, jeśli otrzymuje wynagrodzenie w formie przelewu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto jest domniemanym posiadaczem odpadów w przypadku porzucenia odpadów w naczepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne