Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda sytuacja najemców lokali użytkowych w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować wynagrodzenie z portalu zamieszczającego filmy podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy zawiesić postępowanie dotyczące przyznania usług opiekuńczych do czasu zatrudnienia opiekunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy okres przebywania w gotowości do pracy należy wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca na żądanie pracownika może udostępnić informacje o kwotach zapomóg przyznanych innym pracownikom z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy szpital ma obowiązek przekazywania wyników badań TK i MR podmiotom kierującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie normy powinny spełniać stare regały, których roku produkcji pracodawca nie jest w stanie ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Jaki dochód przyjąć do stypendium szkolnego, jeśli właściciel oddał ziemię rolną w dzierżawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wprowadzić działania redukujące lub ograniczające niekorzystne dla pracowników warunki mikroklimatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy dla klas 1-3 niezbędne jest zapewnienie sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy lekarz POZ posiada uprawnienie do skracania czasu kwarantanny i izolacji pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zatrudnić emeryta na stanowisko specjalisty do spraw bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zwrócić koszty dowozu ucznia, gdy w jedną stronę dowozi ojciec, a w drugą matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zadania służby bhp można rozdzielić pomiędzy służbę bhp i specjalistę z zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy wspólnota może prowadzić centrum fitness?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy położnej w czasie kwarantanny przysługuje 100% czy 80% wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Jak odwołać zarządzenie dyrektora OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć dochody z pracy, od której podatek odprowadzany jest w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do branżowej szkoły II stopnia można przyjąć ucznia, który nie zdał egzaminu zawodowego z pierwszej kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wymiar urlopu nauczycielowi zatrudnionemu przez okres krótszy niż 10 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wierzycielka, której komornik przekaże pieniądze na zaległe alimenty będzie musiała zwrócić świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy starosta powinien czekać do ukończenia 90-dniowego terminu na uzupełnienie braków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracownikowi, który pracuje jako opiekun nocny w internacie szkoły można przedłużyć czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu wykazać korektę VAT w JPK w związku z wydatkami na remont mieszkania na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie informację powinien zawierać protokołu udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dokonując transakcji z firmą brata stryjecznego lub ciotecznego podatnik musi oznaczać pola TP w plikach JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przepisy wymagają by efakturę przesłał sprzedawca ze swojego emaila?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę zastosować w stosunku do najemcy obciążając go za wodę i energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zmiana zarządzającego zakładem pracy wymaga podpisania przez niego wszystkich instrukcji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy najem dla firmy można traktować jako cel mieszkaniowy zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy z uwagi na błędny NIP odbiorcy usług należy zrobić również korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie dodatki przysługują pielęgniarce za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przy określaniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, należy uwzględnić składki na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie o wyłączenie z użytkowania budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT i akcyzie ma podatnik który sprowadza do polski używany samochód osobowy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na druku legitymacji szkolnej od roku szkolnego 2020/2021 umieszczamy adres ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie usługi podlegają GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakład nie musi umieszczać etykiet na pojemnikach na odpady niebezpieczne z dniem 01.01.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy kursy dla wychowawcy lub kierownika wypoczynku mogą być prowadzone on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną powinno mieć nadany odrębny NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy od kandydata na ordynatora kliniki można wymagać znajomości języków obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy stół montażowy z napędem ręcznym jest maszyną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób powinien pracownik poinformować pracodawcę o odbywaniu kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Kiedy firma powinna w deklaracji VAT wykazać import usług i naliczyć i odliczyć VAT dokumentami wewnętrznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można udzielić zaległy urlop dodatkowy pracownikowi, który utracił status osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy fakturowany transport morski można traktować jako usługę wspomagającą transport drogowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien wycenić bilansowo obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkowana jest sprzedaż działki gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie usługi należy oznaczać kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy poszkodowany pracownik może ustanowić pełnomocnika do zapoznania się z treścią protokołu wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto ma zwrócić nadpłacone zasiłki chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa zlecenie z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Gdzie powinny być płacone składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie przepisy regulują obowiązkową politykę podatkową od 2021 r. i na jakim etapie legislacyjnym są te regulacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy umowy zawarte na czas określony muszą zawierać datę końcową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jeśli obszar kiedyś jednak był ustanowiony, to decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Piątkowska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może dokonać kontroli nieruchomości tj. udać się tam celem sprawdzenia, ile osób na niej zamieszkuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 października 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne