Questions and answers

Jak przekształcić umowę o pracę nauczyciela stażysty który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT dzierżawę urządzeń do rozliczania opłat autostradowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak udokumentować obciążenie kontrahenta kosztami utylizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w PKPiR pozycje wpisane na podstawie wyciągu bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić czy wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego pracownika, jeżeli przysługują mu premie uznaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy dochodzi do przekroczenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy wykazywać transakcje rozliczane okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto teraz powinien wystąpić do organu o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Na jakie konto spółka powinna zaksięgować dofinansowanie przekazane partnerowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenia wychowawcze ze względu na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od którego momentu obowiązuje porozumienie, które wprowadza przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób student powinien opodatkować wsparcie finansowe otrzymywane co miesiąc od ciotki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dotacja przysługuje na nowo przyjęte dzieci, jeśli stało się to w środku roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy felczerzy są uprawnieni do wystawiania recept "S"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy główny księgowy może mieć dostęp do danych osobowych pracowników i zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy gmina uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia jej systemu do głosowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje możliwość zdalnego stwierdzenia zgonu wystawienia karty zgonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy maszyna może mieć dwa uruchamiające ją przyciski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można obniżyć wymiar etatu i wynagrodzenie pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy można skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych, jeżeli pracownicy otrzymują płacę minimalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach fakturę za naprawę samochodu, jeśli zapłata została dokonana z pominięciem MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy przedłużyć z urzędu prawo do zasiłku stałego ze względu na epidemię Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia maseczek pracownikom po 16.04.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy OPS może wymagać ustalenia sądownych alimentów od ojca dziecka w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy organ powinien w jakiś inny sposób poinformować inwestora o zmianie terminu z powodu wprowadzenia stanu epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy pobocze drogi publicznej może być oddzielone od jezdni krawężnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie zasiłku stałego na wniosek strony powinno pozostać zawieszone ze względu na Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może wyposażać pracowników w maseczki kupione w szwalniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenia na zakwaterowanie i podróż studenta Erasmus + zwolnione są z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy udziałowcy też muszą złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy udzielić dotacji na liczbę uczniów w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy usługi ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie studni głębinowej dla potrzeb zasilania zbiornika przeciwpożarowego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu podlega opodatkowaniu VAT i jaką wartość przyjąć do rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w związku z koronawirusem konieczna jest zmiana planu rozwoju zawodowego w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w związku z pandemią koronawirusa zmodyfikowano przepisy dotyczące kas online?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka dotacja przysługuje przedszkolu niepublicznemu w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką masę powinien przyjąć przekazujący odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie rozstrzygnięcie powinien podjąć organ w przypadku bezprzedmiotowego wniosku o Fundusz Alimentacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przewiduje tarcza antykryzysowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne