Questions and answers

Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję o odpłatności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Pod jakim kodem oddać zużytą celę pomiarową zawierającą odrobinę elektrolitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy adopcja dzieci (trwające postępowanie sądowe) pozwala na uzyskanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy budowa boiska wielofunkcyjnego podlega zgłoszeniu organowi administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy depozyt generuje przychody, koszty lub różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatki z tytułu odbywania podróży służbowych podlegają wliczeniu do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy fundacja musi naliczyć VAT od przekazania przypinek z logo fundacji o wartości netto powyżej 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy gmina, która nie posiada straży miejskiej, może nałożyć mandat na osobę palącą śmieciami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje podstawa do żądania zwrotu wypłaconego zasiłku okresowego osobie umieszczonej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy kwota podatku od nieruchomości powinna zwiększać wartość czynszu dzierżawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można poinformować stronę tylko pismem, że wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przyznać ojcu świadczenie wychowawcze, gdy matka dzieci została przyjęta do MONAR w celu podjęcia leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z planem miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na wniosek pracownika pracodawca może wystawić świadectwo pracy na okres trwania umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy obciążenie polskiego dostawcy towaru kosztami wymiany wadliwych towarów stanowi dla niego import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pełnienie funkcji prokurenta na podstawie powołania przez zarząd stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków na płytę do składowania obornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podwykonawca może zastosować preferencyjną stawkę VAT do usług w zakresie hydrauliki i elektryki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy posiadana decyzja o warunkach zabudowy zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zakończenia rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzać wstępne szkolenia z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może zakupić ze środków ZFŚS maseczki dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego podczas postoju firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownikom zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy można wydłużyć pracę do 12 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi za czas gotowości przysługuje dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy trzeba szacować łącznie zamówienie na ekspozycję banerów z zamówieniem na plakatowanie słupów ogłoszeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w jednostkach nieferyjnych obowiązuje ograniczenie ruchu kadrowego do końca maja w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy właściciel lokalu musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku izolacji trzody chlewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy zaistniała sytuacja epidemii COVID-19 powoduje konieczność zmiany decyzji w sprawie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zawarcie umowy o pracę ze zleceniobiorcą należy zgłosić z nowym kodem ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy z dodatkowego urlopu opiekuńczego można skorzystać bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne